Foto: Marita S. Tørudstad
Leder for studentaksjonen, Monika R. Gillerhaugen, er strålende fornøyd med det store engasjementet på alle BI-skolene.

BI Studentaksjonen startet på BI Nydalen for fire år siden, og det var nå andre gang at også alle andre BI-skoler i Norge var med på innsamlingsaksjonen. Studentene ved BI Nydalen hadde allerede før den nasjonale aksjonsuken startet klart å samle inn 218 000 kroner. Målet var å få inn 350 000 kroner. Det målet nådde de fort, og fikk inn over 150 000 kroner mer enn de hadde trodd.

Fantastisk følelse

- Jeg hadde hele tiden tro på at vi skulle klare å nå målet, men det er en fantastisk følelse at vi fikk inn så mye penger. Vi visste at det var et enormt engasjement på BI for studentaksjonen, sier leder for BI Studentaksjonen, Monika R. Gillerhaugen.

Totalt kom det inn over 280 000 kroner i løpet aksjonsuka som var 29.mars til 31.mars. I Oslo kom det inn over 100 000 kroner i aksjonsuka, på bøsseinnsamling og en date-auksjon. Date-auksjonen, hvor man auksjonerer bort dater med BI-studenter, var en stor suksess og ga hele 29 000 kroner til aksjonen. Og de 90 bøssebærerne som gikk rundt i Oslo, sto på og fikk dekket de fleste områdene.

- Det som jeg er mest fornøyd med er at det i år er så stor oppslutning om BI Studentaksjonen på alle BI-skoler i Norge, poengterer Gillerhaugen.

Det er gått fra å være en innsamlingsaksjon på BI Nydalen, til å bli en nasjonal innsamlingsaksjon der alle 6 BI-skolene i Norge er med. Bare i Stavanger samlet de inn 80 000 kroner, og totalt har BI-skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim samlet inn nesten 200 000 kr.  Det er også noen av studenter som utpeker seg spesielt. En av bøssebærerne fikk inn hele 13 000 kroner alene.

Foto: Redd Barna
BI får nå bygget tre førskoler i Laos, noe som er helt nødvendig for å gi barna forkunnskaper de trenger før de begynner på skolen.

Får bygget førskoler

I år går pengene fra aksjonen til å bygge tre førskoler i Laos. Laos er et av de fattigste land i verden. Mange barn i Laos har ikke det offisielle språket Lao som morsmål, og får derfor problemer med å klare seg på skolen. Ved å gi barn fra etniske minoriteter tilgang på førskole, gir man dem det nødvendige grunnlag for å begynne på skolen. BI-studentenes aksjon skal bygge førskoler i landsbyene Khamkuna, Spohky og Phondou. Nå har de penger nok til det, og vil i tillegg kunne gjøre mer for barna i Laos, som å utdanne lærere.

- Det er flott at prosjektet vårt i Laos nå blir enda større. Vi er glade for at aksjonen vår gir enda flere barn bedre muligheter til å klare seg på skolen, sier Gillerhaugen.

Og selv om årets aksjon samlet inn mer enn de forrige aksjonene, tror ikke lederen at toppen er nådd enda.

- Jeg håper vi bare har sett en liten del av det engasjementet som finnes på BI, og at det bare vil eskalere fremover, sier Gillerhaugen.

Redd Barna synes det er fantastisk at BI-studentene har samlet inn over 500 000 kroner til barn i Laos.

- Vi er stolte over at BI-studentene har denne aksjonen for Redd Barna, og at de har fått til et så flott resultat. Denne aksjonen vil gi en ny fremtid til mange barn som trenger det, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.