Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
- Jeg trenger ikke bekymre meg, men heller fokusere på å bli kjent med barnet mitt, sier Marte Gjerde Nilsen (29). Hun er mamma til åtte måneder gamle Emil.

Rapporten "State of the World’s Mothers" plasserer Norge foran Australia, Sverige og Island med hensyn til faktorer som risikoen for å dø under fødselen, andel kvinner som bruker moderne prevensjon, andel fødsler med utdannet helsepersonell til stede, svangerskapspermisjon, andel skrive- og lesekyndige, andel kvinner i regjeringen og antall barn som dør før fylte fem år.

- Dette er en fantastisk nyhet for norske mødre, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Hun legger likevel til at det er situasjonen i de fattigste landene som burde tiltrekke mest oppmerksomhet.

- Mødre og deres barn som bor i land nederst på denne statistikken er de som trenger bedre helsetjenester. Jeg har selv jobbet med helse ute og sett hvor lite som skal til for å gi mødre langt bedre oppfølging for seg og sine barn. Det er den viktige informasjonen i denne rapporten, sier Wang.

Trygt å være mor i Norge

Foto: Redd Barna
Hvert år lager redd Barna en rapport om tilstanden til verdens mødre og barn. Årets rapport "Women at the Front Lines of Health Care" er den ellevte i rekken. Det er i år 160 land som er rangert og rangeringen er basert på noen gitte indikatorer i forhold til helse, ernæring, utdanning og den økonomiske og politiske situasjonen i landet.

- Det er virkelig kjempeflott å være mamma i Norge. Jeg har mulighet til å være sammen med barnet mitt i de viktigste månedene av hans liv og samtidig føle meg trygg rent økonomisk. Jeg trenger ikke bekymre meg, men heller fokusere på å bli kjent med barnet mitt, sier Marte Gjerde Nilsen (29). Hun er mamma til Emil (åtte måneder).

Mens Norge topper indeksen, ligger Afghanistan på bunn, med land som Niger og Chad over seg. Så å si alle fødsler i Norge overvåkes av utdannet helsepersonell, mens i Afghanistan er det kun 14 prosent av fødslene som skjer med kyndig overvåkning. En typisk norsk mor har ofte over 18 års utdanning og vil leve til hun er 83 år gammel. I tillegg bruker 82 prosent av norske kvinner prevensjon. Kun en av 132 mødre vil oppleve å miste sitt barn før fylte fem år i Norge. I Norge har vi dessuten den mest sjenerøse svangerskapspermisjonen.

Statsminister Jens Stoltenberg sier verdenssamfunnet har sviktet kvinnene og de nyfødte når fødselen ikke er trygg.

- I Norge har vi vært tydelige på at vi ønsker at kvinner skal kunne velge å få barn og at fellesskapet skal være med på å legge til rette for dette. Den holdningen er med på å gjøre det bra å være mor i Norge fordi det gir kvinner valgfrihet og trygghet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Afghanske mødre mister minst et barn

Foto: Magnum/Olivia Arthur for Redd Barna
Afghanistan er verdens vanskeligste land å være mor i og et av verdens farligste land for et barn å vokse opp i. Dette vet Zarfia (25) godt. Hun har allerede mistet en datter i hjernehinnebetennelse. Nå er hun tilbake med to måneder gamle Subatullah og tre år gamle Ramatullah.

I Afghanistan er tilstanden noe helt annet. En typisk afghansk kvinne vil gjennomsnittlig ha litt over fire års utdanning og bli 44 år gammel. Kun 16 prosent av afghanske kvinner bruker prevensjon. En av fire barn dør før fylte fem år i Afghanistan. Med denne hyppigheten mister nesten alle afghanske mødre minst et barn.

- Det som ofte møter meg når jeg er ute i felt er en 25 år gammel kvinne som omtrent ikke kan gå fordi hun har hatt komplikasjoner under sin siste fødsel. Hun er typisk mor til mange barn. Hun ble tvangsgiftet og gravid allerede da hun var 14-15 år selv. Det er klart at man ikke er klar verken fysisk og psykisk for denne enorme utfordringen. Det må jobbes mye med de sosiale strukturene i forhold til jenter og kvinners rettigheter, sier Poul Brandrup, landdirektør for Redd Barna i Afghanistan.

Brandrup forklarer at det er en meget høy underernæringsrate i landet. 40 prosent av befolkningen er underernærte og 25 prosent er kritisk underernærte. I tillegg har befolkning fordoblet seg de siste årene.

- Det er ingen tvil om at situasjonen i Afghanistan har forverret seg i løpet av de siste årene. Men det handler ikke bare om Taliban og krigen. Virkeligheten er at det er total mangel på utvikling. Det er ingen økning i landbruksproduksjonen og det er ingen fremgang i andre deler av utviklingen heller. Det er her det må satses, sier Brandrup.

Redd Barna. Alle som en

Foto: Redd Barna
"Alle som en” er en kampanje som utfordrer verdens ledere til å sørge for at barns rett til overlevelse og god helse ikke avhenger av hvor i verden man blir født. For mer informasjon om kampanjen besøk kampanjesidene på www.allesomen.no

Med denne rapporten lanserer Redd Barna en kampanje mot barnedødelighet, hvor både mors og barnets helsetilstand er i fokus. "Alle som en" er en kampanje som utfordrer verdens ledere til å sørge for at barns rett til overlevelse og god helse ikke avhenger av hvor i verden man blir født. Det er mangel på politisk og økonomisk vilje som er grunnen til at tilstanden for mor og barn er som den er i dag. Ironisk nok trengs det like mye penger for redusere barne- og mødredødeligheten innen 2015 som det koster å sende 30 000 nye amerikanske soldater til Afghanistan. Redd Barna vil jobbe for at det er barna og deres rettigheter som blir prioritert!

Les hele "State of the World's Mothers" her >

Og bli med og støtt kampen mot barnedødelighet her: "Redd Barna. Alle som en" >