Foto: Redd Barna/Elin Toft
Vidar Strøm arbeider med demobilisering og rehabilitering av barnesoldater i Myanmar. Redd Barna er opptatt av at handlingsplanen FNs spesialrepresentant signerte med myndighetene i Myanmar i juni i år gjennomføres med full åpenhet og forutsigbarhet for alle parter.

Redd Barna håper Jens Stoltenberg vil be Myanmar om større åpenhet i forhold til demobilisering og reintegrering av barnesoldater. Dette i tråd med anbefalingene fra FNs barnekomite og FNs spesialrepresentant for barn i væpnet konflikt.

– Redd Barna er opptatt av at handlingsplanen FNs spesialrepresentant signerte med myndighetene i Myanmar i juni i år, gjennomføres med full åpenhet og forutsigbarhet for alle parter, også for organisasjoner som Redd Barna som er engasjert i reintegrering av barna, sier Redd Barnas norske beredskapsarbeider i Myanmar, Vidar Strøm.

Sårbare barn mest utsatt

– Vi vet at barn ikke frivillig rekrutterer seg til militæret. De blir ofte lurt til å forlate hjemmene sine med løfter og gode jobber, for så å bli rekruttert til militære styrker. Det er ofte de mest sårbare barn fra de fattigste områdene med størst behov for beskyttelse som rekrutteres, sier Strøm, som skal arbeide med tidligere barnesoldater i Myanmar frem til jul.

Avtalen som Myanmar har skrevet under på, lover ubetinget løslatelse, beskyttelse og reintegrering av barnesoldater. I avtalen står det at rekruttering og bruk av barnesoldater er en kriminell lovovertredelse.
 

Foto: Redd Barna/Bente Sandal Aasen
Redd Barna har jobbet i Myanmar siden 1995 – og vi har nesten 700 ansatte. Vi jobber med alt fra helse til utdanning. Da syklonen Nargis rammet landet i 2008, hadde vi på det meste over 1100 mennesker som jobbet med å få ut nødhjelpen.

Halve befolkningen barn

– Barn utgjør nærmere halvparten av befolkningen i Myanmar. Svært mange barn får ikke innfridd sine grunnleggende rettigheter til helsetjenester, utdanning, mat og beskyttelse mot misbruk og utnyttelser, sier Markus Aksland, regiondirektør for Asia.

Myanmar ligger på 149 plass av 187 land, når det gjelder utvikling. Landet har svært høye tall på underernæring og sykdommer blant barn.

I brevet til Stoltenberg ber Redd Barna om at Norge gir støtte til ungdommers aktive deltakelse i fredsprosesser.

– Vi håper norske myndigheter kan understreke viktigheten av å involvere barn og unge i stats- og fredsbyggingsprosessen i Myanmar. Som del av det sivile samfunnet er det avgjørende at barn og unge, som enten er berørt av eller direkte involvert i konflikter, selv får delta i gjenoppbyggingen av sitt samfunn og forebygge framtidige voldelige konflikter, sier Aksland.

Opprette barneombud

Norge har svært gode erfaringer med å sikre både statlige og uavhengige institusjoner som kan sikre at barns rettigheter innfris.

– I overgangsfasen Myanmar nå er gjennom, håper vi dette er erfaringer Norge vil dele og støtte oppbyggingen av i Myanmar. En mulighet er å opprette et eget barneombud lignende ombudet vi har i Norge. En annen mulighet er å opprette et barne- og likestillingsdepartement, slik Norge har. Dette vil ivareta barnas rettigheter på en bedre og mer strukturert måte. I dag faller barn og unge inn under departementet for sosial velferd, avslutter Redd Barnas regiondirektør for Asia, Markus Aksland.

Redd Barna har jobbet i Myanmar siden 1995 – og vi har nesten 700 ansatte. Vi jobber med alt fra helse til utdanning. Da syklonen Nargis rammet landet i 2008, hadde vi på det meste over 1100 mennesker som jobbet med å få ut nødhjelpen.