Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
- Jeg vil be partiene som skal forhandle om ny regjeringsplattform om å løfte blikket. Nå er tiden til å bli enige om en ambisiøs politikk for hvordan Norge kan bekjempe internasjonal fattigdom og rettferdig fordeling, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

- Jeg vil be partiene som skal forhandle om ny regjeringsplattform om å løfte blikket. Nå er tiden til å bli enige om en ambisiøs politikk for hvordan Norge kan bekjempe global fattigdom, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Denne uken er hun i New York for å delta på flere høynivåmøter i FN-bygget, både med og uten norske statsråder tilstede. Wang mener den avtroppende regjeringen har gjort en god jobb på flere områder. 

Viktig med engasjement

- Verden har opplevd en enorm framgang for menneskelig utvikling de siste tiårene. I dag går nær 90 % av alle verdens barn på skole. I 2011 døde 700 000 færre barn enn året før av sykdommer som kan forebygges eller behandles. I en urolig tid internasjonalt er det avgjørende at land som Norge har et stort internasjonalt engasjement for å sikre fortsatt framgang, sier hun. Hun mener den nye regjeringen kan ta internasjonal ledelse på utdanning og helse.

- Norge har en sterk stemme for global helse og et høyt bistandsnivå. Vi håper at de som i dag forhandler om ny regjering vil vise et like sterkt internasjonalt engasjement. Et Norge med ambisjoner kan bidra til en verden hvor ingen barn er fattige, alle barn går på skole og hvor ingen barn dør av sykdommer som kan forebygges eller behandles, sier hun.

Redd Barna lanserer under FNs generalforsamling en rapport som viser at dette faktisk vil være mulig å nå innen 2030, men da må alle land øke sin innsats for å utrydde den ekstreme fattigdommen. Redd Barna håper Norge, som et av verdens rikeste land, vil gå i spissen for en slik utvikling.

Helse for alle

Foto: Redd Barna
Ny helserapport som dokumenterer de enorme ulikhetene i verden og innad i land når det gjelder tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Redd Barna sammen med tre andre organisasjoner lanserer i dag rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
». Rapporten dokumenterer de enorme ulikhetene i verden og innad i land når det gjelder tilgang til grunnleggende helsetjenester.

- Ulikhetene i tilgang til helsetjenester var i 2011 årsak til at 1,8 millioner barn og 100 000 mødre døde. Det er uhørt. Det er også en skandale at en milliard mennesker i dag ikke får den helsehjelpen de trenger fordi det ikke er et tilbud tilgjengelig. I tillegg presses 100 millioner andre ut i fattigdom fordi de må betale for helsetjenestene, sier Wang. Hun sier det er gode signaler fra ny regjering om at satsningen på barne- og mødrehelse skal styrkes.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Situasjonen i Syria

Det er ventet stor debatt rundt Syria fra FNs talerstol. Redd Barna gir ut en rapport tirsdag om mangel på mat og den kritiske situasjonen for feil- og underernærte barn. Blant Redd Barnas krav er full humanitær tilgang til Syria slik at de akutte behovene til millioner av syrere blir møtt.