Foto: Redd Barna
Redd Barna og 26 andre organisasjoner ber Norge om å signere og ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. - Det er ingen grunn til å vente, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Like før jul i fjor fikk barn over hele verden et historisk løfte om at rettighetene deres ville bli styrket. FN vedtok en tilleggsprotokoll som gjør det mulig å klage inn brudd på barnekonvensjonen. Dette er det viktigste som har skjedd for barns rettigheter siden barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989.

Tirsdag 28. februar åpnes protokollen for signering og ratifisering. Dette skjer på en offisiell seremoni i FNs menneskerettighetsråd i Génève. Tilleggsprotokollen trer i kraft når ti av medlemsstatene har ratifisert - det vil si at den blir bindende for partene som inngår avtalen.

Massiv støtte

Kravet om at Norge skal gå i bresjen og signere får stadig flere støttespillere. Hele 28 organisasjoner har sendt et felles brev til regjeringen.

- Barnekonvensjonen er den siste av de internasjonale FN-konvensjonene om menneskerettigheter som får en slik klageordning. I Norge er barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov, og domstoler og forvaltning er dermed forpliktet til å gjennomføre dette i praksis. Vår nasjonale lovgivning gjør oss dessuten i stand til å leve opp til konvensjonens forpliktelser. Dermed kan den norske regjeringen raskt signere og ratifisere tilleggsprotokollen, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Ser man ut over landets grenser vil det at Norge signerer og ratifiserer, være et enormt viktig signal til verden om å styrke barns rettigheter. På denne måten kan vi bidra til at også de mest utsatte barna, som bor i land med svake rettssystemer, kan få bedre beskyttelse. I Soria Moria II-erklæringen heter det at ”regjeringen vil lede an i det internasjonale arbeidet for å innfri alle barns rett til utdanning, og løfte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt”. Ved å signere og ratifisere klageordningen handler regjeringen i tråd med det de hele tiden har hatt som mål.

- Norge bør gå i front

- Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991, den ble inkorporert i norsk lov gjennom Menneskerettighetsloven i 2003. Det å signere og ratifisere den nye tilleggsprotokollen vil være et logisk steg videre for å vise at Norge vil respektere de rettighetene og forpliktelsene Norge allerede har akseptert, sier Wang.

Redd Barna og 26 andre organisasjoner håper at regjeringen vil bekrefte sitt engasjement for beskyttelse av barns rettigheter. Om knappe tre uker har de sjansen til å signere og ratifisere protokollen. Hvis prosessen med ratifisering tar lengre tid oppfordrer vi regjeringen til i første omgang å signere protokollen på selve seremonien.

Barns rettigheter blir brutt over hele verden hver eneste dag. Norge kan gå i bresjen og utgjøre en forskjell. Det er ingen grunn til å vente!