Foto: Redd Barna
Hundrevis av frivillige klargjør matkuponger for flyktninger til Jordan.

– Situasjonen her er preget av frykt og usikkerhet for hva som vil skje nå. Mange er bekymret, både for egen situasjon og for familien hjemme i Syria, forteller midtøstenekspert Nora Ingdal i Redd Barna på telefon fra Jordan.

Ingdal, som den siste uken har besøkt flyktninger både i Libanon og Jordan, forteller at de nå regner med at det blir en kraftig økning i antall sivile, barn og familier, på flukt fra Syria.

- Redd Barna jobber nå på spreng, sammen med de andre organisasjonene, blant annet med å gjøre klar tusenvis av matkuponger, fylle opp medisinskap og med å sørge for at barn og familier får et sted å bo, forteller Ingdal.

Hverken for eller imot

Den økte spenningen som nesten alle, både flyktninger og lokalbefolkningen i nabolandene opplever skyldes spekulasjonene de siste dagene om en mulig militær intervensjon, etter angrepet i Al Ghouta, der det skal ha blitt brukt kjemiske våpen mot sivile, mange kvinner og barn.

Generalsekretær Tove R. Wang sier følgende om Redd Barnas holdning til en militær intervensjon:

- Redd Barna tar ikke stilling til trusselen om eller bruken av militær makt og intervensjon. Vi er en nøytral og uavhengig organisasjon som legger humanitære prinsipper og barnekonvensjonen til grunn for vårt humanitære arbeid. Nøytralitet og upartiskhet er avgjørende for muligheten til å gi nødhjelp til de som trenger det mest, på begge sider av konflikten, sier Wang.

Redd Barna er på sin side svært opptatt av at barn og sivile beskyttes, uavhengig av hva som skjer.

- Etter to og et halvt år med konflikt er påkjenningen på syriske familier enorm. Dersom det besluttes å ta militære skritt mot Syria må sikkerheten til barn og sivile prioriteres, sier Wang.

Foto: Redd Barna
En av familiene på flukt fra Syria som har fått støtte av Redd Barna til å sende barn på skole

Økt spenning mellom jordanere og syrere

Krigen i Syria har allerede skapt store belastninger, både for syrere som flykter fra Syria og for de som bor i områdene. Flere flyktningeleirer i Jordan som tidligere hadde kapasitet, er nå fulle. Nå forbereder landet seg på tusenvis av internt fordrevne flyktninger, i tillegg til strømmen som kommer fra Syria.

Nora Ingdal har besøkt flere nabolag i Jordan og Libanon, der det har bodd mange flyktninger.

- Mange av dem er svært bekymret for hva som skal skje. Både for familiene hjemme i Syria, og for egen fremtid, forteller Ingdal.

I byen Irbid, helt opp mot grensen til Syria, har forholdet mellom syriske flyktninger og lokalbefolkningen tilspisset seg. Mange syriske barn får ikke ta del i det ordinære helsestellet, og det blir stadig vanskeligere for syriske flyktninger å jobbe.

– Også mange jordanere har det fryktelig vanskelig, med store økonomiske problemer. Da er det lett å forstå belastningen det er å ta imot over en halv million flyktninger, sier Ingdal.

Redd Barna er opptatt av at man bidrar til å hjelpe alle de som trenger det mest, uavhengig av nasjonalitet og etnisitet.

- Dette er viktig, slik at man ikke bidrar til å øke spenningen mellom syrere og lokalbefolkningen ytterligere, sier Ingdal.

Trygg hverdag er livsnødvendig

I tillegg er også arbeidet for å gi barn en så trygg og normal hverdag som mulig en av Redd Barnas viktigste oppgaver. Mye arbeid blir blant annet gjort for å gi barna muligheten til å gå på skole, både i Jordan og i Libanon.

– I Back to school-kampanjen, som Redd Barna kjører sammen med UNICEF, har mange hundre frivillige gått fra hus til hus og registrert 25 000 barn i Jordan, med akutt behov for å få begynne på skolen igjen, avslutter Ingdal.