Redd Barnas krav til nye tusenårsmål: Siden år 2000 har FNs tusenårsmål vært et viktig veikart for den globale kampen mot fattigdom, og de har bidratt til enorm framgang i mange barns liv. Dersom framgangen fortsetter i takten vi ser i dag, vil rundt 4 prosent av verdens befolkning leve i ekstrem fattigdom i 2030. Det betyr at vi kan være generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom en gang for alle! 

Nye mål, høyere ambisjoner

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
De nye tusenårsmålene må gjelde alle, med fokus på de aller fattigste og mest marginaliserte, mener Redd Barna. Barn på flukt er blant marginaliserte grupper.

En stor svakhet med dagens tusenårsmål er imidlertid at de ikke ivaretar sosial og økonomisk rettferdighet, og universelle rettigheter godt nok. De er gjennomsnittsmål, som ikke krever at rettighetene til de aller fattigste i befolkningen blir innfridd. Det har ført til at flere land gjennomført de letteste tiltakene først.  

Redd Barna mener at dagens tusenårsmål må erstattes av nye, ambisiøse målsetninger som må gjelde for alle, og som bidrar til å lukke det enorme gapet vi ser mellom fattige og rike barn. Fokus må være på å nå de aller fattigste og mest marginaliserte gruppene og individene først. Målene må kunne svare på vår tids største globale utfordringer: at den økonomiske veksten vi ser i mange land i dag ikke fordeles på alle, men følges av økende ulikheter. 

Målene må også favne alle dimensjoner av bærekraftig utvikling: økonomisk, sosialt og miljømessig. Flere globale institusjoner, som Verdensbanken og FN, har for eksempel sagt at klimaendringene kan føre til at framgangen som tusenårsmålene har bidratt til kan stanse opp, eller i verste fall reverseres. Dette må verdens ledere ta på alvor når de planlegger for framtidens tusenårsmål. 

Når FN og verdens ledere nå skal sette seg ved tegnebordet på nytt, mener vi det er på tide å ta skrittet fullt ut. Skal vi først planlegge for framtiden, krever vi at vi planlegger en framtid for alle barn. 

Redd Barnas krav

Foto: Redd Barna
Redd Barna krever et mål som gir alle barn og unge tilgang til utdanning av god kvalitet, og at de lærer på skolen.

Helse: På helse ber vi om et mål om å avskaffe barnedødelighet 2030. I tillegg må alle få tilgang til helsehjelp av god kvalitet. 

Skole: Når det gjelder utdanning ber vi om et mål om at alle barn og unge har tilgang til utdanning av god kvalitet, og at de lærer på skolen. 

Vi krever også at alle målene må oppnås 100 prosent: Det vil si at ingen mål må ses på som oppnådd før de er nådd for alle sosiale og økonomiske grupper. Redd Barna fokuserer på å sikre at et rammeverk for de nye tusenårsmålene klarer å innfri rettighetene til alle barn.Redd Barna har jobbet med de nye tusenårsmålene siden 2012, og har blant annet laget flere rapporter med forslag til hvordan målene må se ut dersom alle barn skal få rettighetene sine innfridd. Du finner rapporter i vårt søkeverktøy 

Innen 2030 skal vi leve i en verden hvor:

 1. Ekstrem fattigdom er avskaffet, og økonomisk vekst fordeles mer rettferdig
 2. Ingen lider av sult, og alle har mat-, ernæring- og vannsikkerhet
 3. Ingen mødre, nyfødte eller barn dør av sykdommer eller tilstander som kan forhindres, og alle har tilgang til helsetjenester av god kvalitet
 4. Alle barn og unge har lik tilgang til utdanning av god kvalitet, og lærer
 5. Alle jenter og gutter lever liv fri for vold, er beskyttet i konflikter og katastrofer, og vokser opp i trygge familiemiljø
 6. Kvinner og jenter er bemektiget, og har like rettigheter som gutter og menn
 7. Alle har tilgang til ressurseffektiv og ren energi
 8. Alle samfunn er motstandsdyktige mot katastrofer
 9. Alle lever i et bærekraftig, sunt og robust miljø
 10. Verden er i rute for å unngå farlige klimaendringer, og er mindre sårbar mot deres konsekvenser
 11. Styresett på alle nivåer er åpent, inkluderende og ansvarlig
 12. Et robust globalt samarbeid fremmer bærekraftig menneskelig utvikling