Foto: Redd Barna
Tove Romsås Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Den engelskspråklige rapporten oppsummerer norske Redd Barnas arbeid under forrige strategiperiode fra 2006-2009 og viser hoveddonor Norad hva som er oppnådd med offentlige og private midler over fire år.

Et viktig spørsmål som går igjen i rapporten er hvilken nytteeffekt en organisasjon på Redd Barnas størrelse – i samarbeid med søsterorganisasjoner i internasjonale Redd Barna – kan ha for å skape en bedre verden for barn. Kan organisasjoner som norske Redd Barna påvirke områder som global fattigdom og menneskerettigheter?

– Når vi oppnår så mye alene, viser det at det er mulig å nå de store globale tusenårsmålene sammen, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Viktig bistandskritikk

Den pågående utviklingsdebatten stiller spørsmål ved effektiviteten ved bistand. Bistandsorganisasjoner er blitt kritisert for ikke å skape betydningsfulle og bærekraftige endringer i forhold til verdens fattigdom og brudd på menneskerettighetene.

– Redd Barna mener denne kritikken er både relevant og viktig. Som en relativ liten aktør i den globale sammenhengen kan ikke Redd Barna Norge ta på seg et ansvar for å endre samfunn. Men vi kan bruke våre ressurser, kompetanse og nettverk til å danne en grunnmur for at slike endringer kan skje i fremtiden, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Redd Barna har som ambisjon å nå flest mulig barn.

Redd Barna oppnår mye

Redd Barna nådde i 2009 om lag seks millioner barn, hvorav halvparten var jenter. Over tre millioner barn ble nådd gjennom arbeidet med utdanning, og over en halv million barn gjennom beskyttelsesprogrammene.

"ABC redder barna", kampanjen for å styrke barns rett til utdanning, er et eksempel på hvordan Redd Barna-organisasjonene de siste årene har samarbeidet for å oppnå omfattende endringer for barn. Redd Barna hadde som mål å nå åtte millioner barn i områder rammet av krig og konflikt.

– Resultatene vi ser av "ABC redder barna" er et eksempel på at internasjonalt samarbeid fører til at vi når flere barn og skaper betydningsfulle endringer, sier Wang.

Kampanjen har vært et av de viktigste satsningsområdene for Redd Barna. Over 10 millioner barn har fått tilgang til skolegang eller fått forbedret kvaliteten på utdanningen sin som et resultat av kampanjen.

Skal bli enda bedre

– Redd Barna er stolte av resultatene vi har oppnådd de siste fire årene, sier Wang, som samtidig ser utfordringer i årene som kommer.

Utfordringen med å skape betydningsfulle og varige endringer for barn som vokser opp i fattigdom består. Denne utfordringen vil Redd Barna ta med seg i årene som kommer. For å skape varige endringer vil Redd Barna styrke det internasjonale samarbeidet med de andre Redd Barna-organisasjonene.

– Vi er i gang med å få til et bedre samarbeid internasjonalt, for å få til større endringer og nå enda flere barn, sier Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.