Norway Cup er godt i gang, og 32. 000 deltakere, 1500 lag fra 55 nasjoner er samlet på Ekebergsletta i Oslo for å spille fotball.

Trygg barneidrett

For å på best mulig måte sikre at deltakerne i Norway cup ikke blir utsatt for noen form for ubehagelige opplevelser som trakassering, vold, seksuelle overgrep og liknende, har Redd Barna i samarbeid med Norges Idrettsforbund bistått Norway Cup med å innføre et program som har fått navnet «Trygg Barneidrett». I løpet av uka holder Redd Barna og NIF til sammen 21 kurs for både norske og internasjonale lagledere og trenere. 

Hensikten med kurset er å gi opplæring til ledere og trenere for alle Norway Cups deltakende lag om hva som er forsvarlig opptreden, og å gjøre deltakerne bevisste på hva som ikke er tillatt, samt at det finnes et system for å melde fra.

Foto: Redd Barna/Giti Carli Mohn
Be friends - Be safe! Alle deltakerne får utdelt armbånd med informasjon, som kan deles med venner. Inni armbåndet står nummeret til Alarmtelefonen.

Gjennom sin deltakelse på kurset får laglederne og trenerne økt sin bevissthet om ulike etiske problemstillinger som kan oppstå mellom barn og voksne i idretten, hvor det både kan oppstå nære tillitsforhold og være ulik maktbalanse. I tillegg skal klubbene få verktøy som de selv kan bruke, og gjøre dem bedre rustet til å ta opp temaet blant sine lag. Målet med å øke bevisstheten om disse problemstillingene er å beskytte og forebygge at barn blir utsatt for uakseptabel atferd og overgrep, både under Norway Cup og når lagene kommer hjem.

Be friends – Be safe

I år har alle fotballagene som deltar på Norway Cup fått utdelt to armbånd som en del av velkomstpakken. Alle deltakerne får utdelt et armbånd som kan deles med en venn som et symbol på at man passer på hverandre. Ved å dele eller motta et slikt armbånd viser deltakerne at de passer på hverandre. På innsiden av armbåndet står nummeret til Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Under Norway Cup er Alarmtelefonen døgnåpen, slik at man kan ringe og melde fra om man ser eller opplever at noen blir utsatt for noe ubehagelig.

Hvis du ønsker mer informasjon om Redd Barnas arbeid på dette området, kontakt Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver på vold og overgrep: lars.due-tønnessen@reddbarna.no