Foto: Tone Kråkenes

Fritid er også en rettighet som er nedfelt i barnekonvensjonen. Denne sommeren viser Redd Barna fram hva lek og fritid handler om. Gjennom sitt kamera har fotograf Tone Kråkenes fanget de viktige øyeblikkene som oppstår mellom barn og unge på fritidsarenaen og i leken. Hun har møtt barn på fotballbanen, i turnhallen, på fritidsklubben og på lekeplassen. Felles for alle bildene er relasjonen mellom barna, og hvor fint barna har det sammen når de utfolder seg i lek og aktivitet.

- I løpet av de ukene jeg har jobbet med prosjektet har jeg vært i kontakt med 10 ulike grupper av barn og ungdom i alderen 6 til 18 år, Og jeg har møtt barna der de driver med sine organiserte eller uorganiserte aktiviteter etter skoletid. Jeg har ikke villet arrangere bildene, jeg har forsøkt å gjøre meg usynlig, og latt dem holde på slik de pleier, sier fotografen.

Foto: Tone Kråkenes

Vennskap og samhold

Fritida former barndommen og oppveksten vår. Barn forteller at de gledet seg like mye til bussturen fram og tilbake til fotballcuper som kampene de spilte og de forteller at det er i pausene på turninga at de får delt siste nytt.

Fotograf Tone Kråkenes har fanget barns opplevelser i lek og fritid gjennom sin kameralinse.

- Når jeg spør om hva det beste med deres fritidsaktivitet er, er det at det er gøy å holde på sammen med vennene som går mest igjen. Mange vil gjerne bli litt bedre, noen liker å konkurrere, men ingen holder på bare for å bli best, sier Tone Kråkenes.

Vi spurte barn om hva som er det viktigste med fritid, og de fleste av barna sier at det å være sammen med venner er det som betyr mest.

«Være med venner, gjør det man liker, som håndball og sånn», jente14 år
«Være med venner og ha det hyggelig egentlig», gutt 13 år

Fotografen ser at samhold og vennskap er det som kommer tydeligst frem når hun har tatt bildene. For Tone Kråkenes var det ikke viktig å vise hvor flinke barna og ungdommene er, men heller fokusere på å fange stemningen og følelsene mens de holder på med aktivitetene sine. 
- Jeg har sett mye godt samhold og vennskap, de hjelper og støtter hverandre uten tanke på alder og hudfarge, det er konsentrasjon, latter og glede, og de glemmer fullstendig tid og sted, sier hun.

Foto: Tone Kråkenes

Barn må inkluderes på fritidsarenaen

Redd Barnas kampanje «Alle barn og unge har rett til lek og fritid», handler om at alle barn skal inkluderes på fritidsarenaen, uansett hvem de er, hvor de bor eller hvor de kommer fra.

Hvorfor er dette så viktig?

Mange barn i Norge møter på hindringer når de skal delta på fritidsaktiviteter. Penger, transport, tilrettelegging, fordommer og språk står i veien. Barn som ikke får delta kjenner på bekymring, skam, ensomhet og de kan tenke at det er noe feil med dem. Disse barna går glipp av leken, vennskapet og latteren som barn får gjennom å være aktive på fritida.

Bli med, skriv under og si fra!

Redd Barna vil nå gjennom hele sommeren samle inn underskrifter til landets ordførere for å si fra om at alle barn og unge har rett til lek og fritid. Vi oppfordrer deg til å skrive under på oppropet, og dele de fine bildene av barn på fritidsarenaen på sosiale medier i sommer.

Skriv under på oppropet for retten til lek og fritid her:

Skriv under på oppropet


Foto: Tone Kråkenes