Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
FN melder om økte klimagassutslipp og fare for stadig mer ekstremvær. Redd Barna mener klimatoppmøtet i Durban må prioritere barn og unges rettigheter i alt arbeid med klimatilpasning.

– Barns framtid står på spill. For å sikre dagens barn og unge en framtid må lederne i Durban øke ambisjonene om utslippskutt, redde Kyoto-avtalen og prioritere barn og unges rettigheter i alt arbeid med klimatilpasning. Klimatilpasning må finansieres gjennom opprettelsen av et grønt klimafond, sier leder for politikk og samfunn i Redd Barna, Monica Sydgård.

Samtidig som FN melder om økte klimagassutslipp og fare for stadig mer ekstremt vær er utsiktene dårlig til forpliktende avtaler i Durban for kraftige klimakutt. I denne situasjonen er det avgjørende at man sikrer at barn og unge i fattige land beskyttes mot klimaendingene. Likevel er barn ikke en gang nevnt, mens unge gjennomgående ikke er prioritert, i teksten som danner grunnlaget for klimaforhandlingene.

- Barn er de som rammes hardest av klimaendringer, og må inn i klimaavtalen slik at deres rett til liv og utvikling sikres, sier Sydgård.

Sikre at barn og unge får tilpasse seg klimaendringene

Barn og unge verden over er de mest sårbare overfor klimaendringer. Redd Barna mener at for å sikre at barns rettigheter blir innfridd, må tiltak for klimatilpasning prioritere katastrofeforebygging, styrking av helsevesen, utdanning, matsikkerhet og sosiale sikkerhetsnett. Redd Barna erfarer at å involvere barn aktivt er den mest effektive måten å sikre at de er forberedt og evner å tilpasse seg klimaendringer og naturkatastrofer. 

– I stedet for å halse etter klimaendringene og vente på at katastrofen skal ramme, må det internasjonale samfunnet investere i tiltak som vil minske de ødeleggende effektene av naturkatastrofene som klimaendringene vil gi oss. Barn og unge må beskyttes og involveres aktivt i alle aktiviteter. Det redder liv. Vi er svært glade for at Norge nå aktivt fremmer barn og unges rettigheter inn i klimaforhandlingene, sier Sydgård.

I Durban må tilstrekkelig midler til klimatilpasning sikres. - Minst halvparten av midlene fra det grønne klimafondet som skal opprettes i Durban må gå til at fattige land kan tilpasse seg klimaendringene. Barn og unges rettigheter og sektorer som er avgjørende for deres velferd må prioriteres både i det grønne fondet og i retningslinjene for nasjonale tilpasningsplaner som skal etableres i Durban, sier Sydgård.

Les Redd Barnas krav til klimatoppmøtet i Durban 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
.