Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna ber om bidrag fra unge som har positive erfaringer med barnevernet.

Mange barnevernsbarn forteller at de føler en takknemlighet overfor barnevernet som hjalp dem i en vanskelig periode av livet. I 2015 gjennomfører Redd Barna prosjektet "Barnevernet hjalp meg - inspirerende historier fra barnevernet". Her trenger vi bidrag fra unge med egne erfaringer.

- Samtidig som det finnes utfordringer i dagens barnevern, finnes det også eksempler på at barn har blitt møtt på en god måte, blitt sett og hørt, og fått hjelp, sier Grete Vandvik, rådgiver i Redd Barna.

- Dessverre er det sjelden disse historiene blir formidlet gjennom media og på folkemunne. Et unyansert negativt syn på barnevernet kan hindre mange i å ta kontakt med barnevernet, og å si ja til hjelpetiltak. Dette gjør at det blir vanskeligere for barnevernet å hjelpe barn som har det vondt eller som strever.

Hjelp til flere

Redd Barna vil gjennom prosjektet "Barnevernet hjalp meg!" samle gode historier og positive eksempler fra unge med erfaring fra barnevernet, og videreformidle dette både til barn, unge og voksne, inkludert de som jobber med barnevern.

- I mars og april gjennomføres en undersøkelse blant unge i alderen 14- 25 år med en positiv erfaring fra barnevernet, forteller Vandvik. Hun håper Redd Barna får så mange ulike positive erfaringer som mulig til det videre arbeidet.

I forlengelsen av undersøkelsen vil det gjennomføres erfaringssamlinger med unge i Tromsø og Oslo. Målet er at flere barn og unge får hjelpen de trenger.

Undersøkelsen er lagt ut her >

Ved spørsmål eller ønske om å bidra med egne erfaringer, ta kontakt med prosjektleder Hege Sundt, på e-post: hegesun@online.no eller rådgiver på barns rett til å bli hørt i Redd Barna, Grete Vandvik, på e-post: grete.vandvik@reddbarna.no