I prosjektet Barnevernet hjalp meg forteller 66 unge fra 14 år og voksne om sitt møte med barnevernet. Og historiene har for en gangs skyld en postiv vri.

- Felles for dem som har deltatt i prosjektet, er at de alle har opplevd utfordringer i barnevernet. Likevel forteller de at de opplevde å få hjelp. De ble sett, lyttet til og tatt på alvor. Noen viste dem omsorg, også utenfor arbeidstiden. Mange sier også at barnevernet ofte hjalp foreldrene deres, sier Hege Sundt, prosjektets leder.

Et barnevern som reddet meg

De unge forteller om et barnevern som hjalp dem til å føle seg normale på lik linje med andre barn og unge på samme alder. De forteller om et barnevern som lot dem være selvstendige der de trengte det, og fratok dem ansvar der de behøvde det. De forteller om et barnevern som også hjalp foreldrene deres. En av dem forteller:
- Når foreldre mine ikke strakk til, hjalp barnevernet meg med å få det bedre. Jeg kom i fosterhjem og fikk en trygg, forutsigbar, stabil og omsorgsfull oppvekst. Jeg fikk et fint liv. Det ble lettere å gå på skole, og jeg lærte mye. Jeg har fått mulighet til å ha en trygg, forutsigbar, stabil og omsorgsfull oppvekst, med mye kjærlighet og gode søsken og voksne rundt meg, sier en av de unge i rapporten.

Foto: Anna Maria Pirolt

Tør ikke si at de har fått hjelp

Flere av ungdommene som har deltatt i prosjektet, forteller at de ikke våger å dele sin historie åpent i frykt for å bli trakassert.
- Det er ikke så lett for verken barn eller foreldre å be om hjelp fra barnevernet når media stadig kommer med historier om hvor ille barnevernet er, eller hvis barn og unge oppfatter at de som får hjelp av barnevernet er «problembarn», sier en av ungdommene som deltok på Redd Barnas rundebordskonferanse i 2012.

Ungdommene som deltok på konferansen mente det er viktig at det jobbes nasjonalt med å endre folks negative holdninger til barnevernet og til barnevernsbarna, både gjennom informasjonsarbeid og gjennom at media også. Med dette som bakteppe, ville Redd Barna bidra til endring og resultatet er dette prosjektet. Det kommer også flere kortfilmer som kommer i løpet av desember 2015 og januar 2016.

I dag lanseres den første filmen, hvor professor i psykologi Willy-Tore Mørch forteller hva barnevernet gjør:
 

Avkrefte fordommer

Målet med dette prosjektet er at barn, unge og voksne skal få mer informasjon om barnevernet og bli bevisst på hva barnevernet faktisk skal være og kan gjøre, basert på unges egne erfaringer. Redd Barna ønsker å få avkreftet fordommer knyttet til barnevernet og til barnevernsbarn, og bidra til å skape et mer positivt og nyansert syn på barnevernet som gjør det lettere å ta kontakt.

- Jeg ønsker å fortelle om det positive fordi det er så mange som tenker at barnevernet tar barn fra foreldre uten grunn. Og det er så mange barn som ikke forstår at det er foreldrene som har gjort feil og ikke barnevernet. Jeg har lyst til å sette et lys på hva barnevernet har betydd for meg fordi de faktisk har reddet livet mitt og fått meg i et trygt hjem så jeg kunne vokse opp å ha det bra, sier en av de som forteller om sin erfaring med barnevernet.

Les hele rapporten her: Barnevernet hjalp meg