Foto: Fra filmen "Fredag ettermiddag"
Thorbjørn Harr spiller barnevernspedagogen som skal håndtere bekymringsmeldingene om Jonas. Filmen henvender seg mot barnevern, helse- og skoleetaten, og undervisning på høgskoler og universiteter innenfor barnevern.

- Ifølge Barnekonvensjonen har barn rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep. Vi kan ikke la være å gripe inn. Idet barnet har en rettighet, så har staten en plikt, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.
Redd Barna har hjulpet dramatiker Lena Steimler i prosessen med å lage en film om hva som skjer i en liten kommune når barnevernet får en hastesak på fredag ettermiddag. Filmen som heter nettopp «Fredag ettermiddag» vil nå barnevernskontor, utdanningsinstitusjoner og fora for ulike profesjoner. Filmen er allerede i bruk ved høgskolene.
- Filmen skal vise en mangelfull behandling. Filmen viser flere perspektiver og sider ved en sak, og ikke minst det sårbare barnet som mangler omsorg og forutsigbarhet, sier Steimler.
DVD-en med filmen inneholder to versjoner, en novellefilm og en refleksjonsfilm med fem stopp underveis. Den har også en brukermanual.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Det er ingen lov som pålegger kommunene å ha akuttberedskap for barnevernet. Det er store forskjeller i hva slags akuttberedskap kommunene har, hvis de overhodet har en beredskap for barnevernet.

Enorme forskjeller

Norunn Vorland har forsket på akuttberedskapen i barnevernet. Hennes undersøkelser viste at 55 prosent av kommunene ikke har akuttberedskap for barnevernet.
- Jeg tror bildet er mye det samme i dag. Vi spurte kommunene om de hadde planer for å øke beredskapen for barnevernet. 80 prosent sa nei, sier Vorland.
De som jobber i barnevernet er ikke fornøyd med situasjonen.
- Mange i barnevernet sier at beredskapen ikke er tilstrekkelig. 50 prosent av barnevernledere mener volumet på beredskapen må økes, sier Vorland.
Det er ingen lov som pålegger kommunene å ha akuttberedskap for barnevernet etter stengetid. Det er heller ingen nasjonale retningslinjer for hva en akuttberedskap bør inneholde.
- Det er enorme forskjeller på barnevernets tilbud i ulike kommuner i Norge, sier Vorland.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Alarmtelefonen for barn og unge får 10 000 henvendelser hvert år. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. Nummeret er 116 111.

Beredskap på kveldstid

Alarmtelefonen for barn og unge ble opprettet som et tillegg til eksisterende akuttberedskap. Den er en gratis nødtelefon for barn og unge, med nummer 116 111. Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. Sylwia Obuchowicz jobber ved Alarmtelefonen. De får 10 000 henvendelser hvert år.
- Det er viktig med beredskap på kveldstid. Målsettingen må være at alle landets kommuner får barnevernfaglige beredskapsordninger, sier Obuchowic.
I kommunene som ikke har beredskap samarbeider alarmtelefonen med politi og legevakt.
- Vi er takknemlige for lokalt politi. De opererer ofte som sosialarbeidere, sier Obuchowic.
Alarmtelefonen bidrar til at flere barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt blir fanget opp.
Inga Marte Thorkildsen var svært engasjert i barnevernets kompetanse og ressurser mens hun var barneminister. Nå jobber hun for Forandringsfabrikken og for BarnsBeste ved Sørlandet sykehus, et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Hun er opprørt over at det ikke er samme type beredskap for barnevernet i ulike kommuner.
- Vi ville ikke akseptert at det var like dårlig helseberedskap som det er på barnevern. Vi må også få mer informasjon om hva barna sier om akuttberedskapen og akuttarbeidet til barnevernet, sier Thorkildsen.

Hvis du ønsker å bestille filmkonseptet «Fredag ettermiddag» med filmer og veiledning, ta kontakt med Odd G. Iversen på e-post oddgiver@online.no.