Foto: REUTERTS/Gopal Chitrakar fra AlertNet
Tidligere barnesoldater for maoistene bærer sine eiendeler på vei ut av leiren i Dudhauli, 100 km sørøst for Katmandu.

Nærmere 20 000 tidligere geriljasoldater fra den nepalesiske maoisthæren har sittet i FN-overvåkede leire siden 2006. Ifølge FN var 2973 av soldatene mindreårige da krigen sluttet.

– Redd Barna har siden krigens slutt arbeidet for å få sendt barna hjem og reintegrere barna i samfunnet. Hovedfokuset er å gi barnesoldatene en utdanning eller annen opplæring for å bli i stand til å klare seg selv. Målet har hele tiden vært å få dem til å vende tilbake til samfunnet for å leve normale liv, så dette er gode nyheter, sier utlandssjef i Redd Barna, Gunnar Andersen.

Frykter fremtiden

Han forteller at mange av barnesoldatene frykter hva som vil skje når de vender hjem – og med rette. Det finnes mange eksempler på at disse barna er blitt straffet og utstøtt av familiene sine.

– Mange av barna lurer på hvordan de kommer til å bli mottatt av vennene sine. Vennene har gått på skole hjemme, mens de selv har vært sammen med maoistene og derved mistet skolegang i flere år. Noen foreldre vil ikke ha barna hjem igjen, og noen barn har ikke hatt en ønske om å vende hjem. Andre har ingen å vende hjem til, sier Andersen.

Andersen forteller at for det første er det ikke alltid lett å finne igjen familiene. Familiemedlemmer kan ha flyktet fra sine hjem, og mange kan ha blitt drept i løpet av konflikten. Enkelte barn er heller ikke i stand til å huske hvor de kommer fra eller hvem familien er.

– Familier kan også utstøte barna sine på grunn av overgrepene de har utført eller på grunn av stigmatiseringen. Mange ser de tidligere barnesoldatene som overgripere, ikke ofre. Det er avgjørende at barna får god nok oppfølging, hvis ikke kan de lett bli en destabiliserende faktor i samfunnet, sier Andersen.

En rekke væpnede, både politiske og kriminelle, grupper ar aktive i Nepal og kan lett rekruttere disse ungdommene.

Opplæring i barns rettigheter

Foto: REUTERTS/Gopal Chitrakar fra AlertNet
FN-ansatte følger med på tidligere maoistsoldater som går om bord på bussen fra Dudhauli-leiren, 100 km sørøst for Kathmandu.

Andersen, som returnerte til Norge før jul etter flere år som Redd Barnas landdirektør i Nepal, sier at opplæring i barns rettigheter bør være et krav både hos militære og sivile aktører som er involvert i en fredsprosess.

Redd Barna arbeider med reintegrering av barnesoldater i flere av våre programland. Organisasjonen arbeider med å hjelpe barn som har vært soldater med å finne familien sin og vende hjem igjen. Samtidig forbereder Redd Barna familie og nærmiljø på barnas retur, og har samtaler om hvilke utfordringer som venter barna og familiene under gjenforeningen.

– Vi arbeider med psykososiale tiltak og et viktig poeng til barna er at de ikke kan klandres for sin bakgrunn som soldater. Vi hjelper også jenter som har fått barn i fangenskap med å ta vare på barna sine, sier Andersen.

Redd Barna prøver dessuten å påvirke myndigheter, opprørshærer og organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå for å få en slutt på enhver bruk av barnesoldater. Dette arbeidet har også vært utført i Nepal.

Redd Barna har arbeidet i Nepal siden 2004 og er den største bistandsorganisasjonen i landet. I 2009 hadde vi prosjekter i 56 av Nepals 75 distrikter.