Foto: Guro Beitohaugen
Andreas Mustvedt forteller at de ansatte i Torshovtoppen har laget egne løfter for hvordan de voksne skal være overfor barna. Nå er barnehagen med i Redd Barnas kampanje, og legger vekt at barnehagen skal ha dyktige og engasjerte ansatte som tør å være der for barna.

Andreas Mustvedt er enhetsleder i Torshovtoppen barnehage. Han sier at barnehagen jobber spesielt mye med vennskap og barns rettigheter.
- En viktig del av arbeidet er å sette fokus på seg selv i møte med andre. Hvor går mine grenser? Hvordan respekterer jeg andres grenser? Hvordan kan du si i fra? Hva vil det si å ta hensyn til andres følelser? Hva er det alle barn har krav på? Dette er spørsmål vi jobber med, sier Mustvedt.

Løftene er grunnlaget

Barnehagen jobber også med kunnskap og kjennskap til kroppen. De vil gi barna et språk så de kan sette ord på det de er opptatt av, og et språk de trenger for å kunne si i fra til de voksne. Så når Redd Barna inviterte Torshovtoppen til å bli med på JegErHer-kampanjen, fant de ansatte fort ut at dette var en kampanje som passet veldig godt med hva de synes er viktig kunnskap og holdninger i arbeidet med barn.
- For å være en barnehage som sier JEG ER HER, så trenger vi dyktige og engasjerte ansatte som tør å være der for barna, sier Mustvedt.

For to år siden var hele personalgruppa I Torshovtoppen med på et opplæringsprogram i bydelen. Temaet var tidlig innsats.
- I forbindelse med det laget personalgruppa allerede da en rekke løfter fra de ansatte til barna. akkurat som voksne gjør i JegErHer-kampanjen. Vi kalte dem «kjære du barn som er sammen med meg». Disse løftene er grunnlaget vårt, sier enhetslederen.

Her kan du lese løftene til de ansatte i Torshovtoppen.

Foto: Guro Beitohaugen
Barneminister Solveig Horne kom til Torshovtoppen barnehage for å høre på ønskene fra barna, og løftene til de ansatte. Ministeren kom også med sine løfter til barn i Norge.

Ga ønsker til barneministeren

20.november var det barnekonvensjonens bursdag. Da gikk Redd Barna og Torshovtoppen barnehage sammen om en storstilt feiring, hvor temaet var barns rett til å bli hørt og barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Torshovtoppen barnehage har beredskapsplaner og rutiner for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Dette er det ikke alle barnehager som har, men Redd Barna jobber for at alle skal få det. På markeringen av barnekonvensjonenes bursdag kom barneminister Solveig Horne og ordfører i Oslo Marianne Borgen til Torshovtoppen barnehage for å høre på de ansatte i barnehagen og barna. På forhånd hadde barna skrevet og tegnet sine ønsker for hva de som bestemmer skal gjøre for at alle barn skal være trygge. Disse ønskene overrakte barna til barneministeren og ordføreren, som så kom med sine løfter til barna om hva de skal gjøre for å sikre alle barn en trygg oppvekst.

- Jeg er så heldig å få være minister for alle barn, og det er en av de viktigste oppgavene en kan ha. Jeg skal passe på at alle barn har det bra. De aller fleste barn har det godt, og har gode foreldre som passer på dem. Men det hender at det er noen foreldre som ikke klarer å ta godt nok vare på barna sine. Da må vi finne andre voksne som kan passe på de barna, sa Horne.

Foto: Guro Beitohaugen
Ønskene som barna hadde fått skrevet ned på firkløver-plakater ble hengt opp i et sikkerhetsnett, sammen med løftene fra de voksne. Både barneministeren og ordføreren i Oslo fikk med seg et sett med barnas ønsker.

Snakk med de voksne

Barneministeren snakket også om hvor viktig det er at barn kan gå til de voksne hvis det er noe de lurer på.

- Voksne har ikke lov til å være stygge med barn, og det er dere som er barn som skal bestemme over kroppen deres. Ingen kan gjøre noe med dere som dere ikke vil selv. Hvis det er noen dere er litt redde for og noe dere tenker på, så må dere snakke med voksne. Dere må snakke med de voksne hvis det er noen som gjør noe med kroppen deres som ikke er bra. Selv om det er noen voksne som sier at dere ikke har lov til å si noe fordi dette skal være en hemmelighet, så må dere fortelle det til de andre voksne, også i barnehagen.
Barneministeren fikk mange ønsker fra barna, skrevet ned på firkløver-plakater.

- Barn skal aldri være redde for å fortelle noe. Jeg er veldig glad for at Redd Barna har bedt barn om å skrive ned sine ønsker. Når vi voksne får de ønskene, og får høre dem fra barn, kan vi klare å gjøre jobben vår bedre. Vi voksne trenger å få gode råd fra barn, sa Horne.

Vil du at din barnehage skal være med å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn og skape trygge arenaer der barn er? Se her.