Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Fattigdommen i Norge øker, selv om politikerne stadig lover å bekjempe fattigdom. Mange barn faller utenom vanlige fritidsaktiviteter, fordi foreldrene deres ikke har råd til å la dem delta.

 - Jeg vil heller ha mat på bordet enn å legge 100 kroner i klassekassa, sa et barn til Redd Barna.

Nylig kom rapporten: ”Fattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge”. Forskerne Sissel Seim og Knut Halvorsen som står bak rapporten, vil tirsdag 13. desember komme til Redd Barna å snakke om hvordan det er å være fattig i verdens rikeste land.

Fattigdommen øker

På tross av politiske mål om å bekjempe fattigdom har andelen fattige barn under 18 år i Norge økt i tiåret fra 1999 til 2009. Viktige formål med rapporten er å komme med forslag til tiltak og virkemidler som kan bidra til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge. Forskerne vil snakke spesielt om velferdspolitiske ordninger i Norge og deres konsekvenser for barn, samt skolen som arena for inkludering og marginalisering.
Frokostmøtet er an del av Redd Barnas barnerettighetsfrokoster. Programmet for møtet er:

08:30: Frokost og kaffe, deltakerne tar med mat og drikke inn i salen
08:45: Janne Raanes, leder av Redd Barnas Norgesprogram, innleder frokosten
08:55: Forskerne Sissel Seim og Knut Halvorsen holder innlegg
09.45: Spørsmål og diskusjon

Frokosten finner sted i Redd Barnas lokaler i Storgata 38 i Oslo sentrum, inngang fra Hausmannsgate. Interesserte kan melde seg på til christine.rackwitz@reddbarna.no innen mandag 12.desember. Velkommen!