Foto: Offisielt pressebilde
Malawis president Bingu Wa Mutherika prioriterer kampen mot barnedødelighet. Det har gjort at Malawi nå har halvert barnedødeligheten.

Nesten alle de afrikanske landene sliter med å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødelighet med to tredeler innen 2015. Malawi er i rute. Hittil har Malawi mer enn halvert barnedødeligheten, men landet vil fortsatt ha behov for hjelp dersom de skal nå målet innen 2015.

– For å nå hele befolkningen har vi mobilisert offentlige myndigheter på alle nivå. Med hjelp fra internasjonale samarbeidspartnere har malawiere selv bidratt i byggingen av det lokale helsevesenet, sier Malawis president Bingu Wa Mutherika.

Foto: Redd Barna/Jenny Smith
Malawi er i rute til å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligeten innen 2015.

Fokuserer på å nå de fattigste

I Malawi lever fortsatt 40 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Dette til tross for at fattigdommen er blitt redusert betraktelig de siste årene. Et godt helsevesen har sin pris, og de fattigste har ofte ikke råd til å betale for helsetjenester. Samtidig er de fattigste også de som oftest har behov for hjelp.

– Det må jobbes kontinuerlig med å gjøre helsetilbudet billigere og mer tilgjenglig for de som trenger hjelpen mest, sier president Mutherika.

Malawi har investert i nødvendige helsetjenester og i å gjøre bruken av disse helsetjenestene allmennkjent.

– Våre helsearbeidere er godt forberedt til å behandle de mest dødelige sykdommene, som diaré, lungebetennelse og malaria. Vi griper inn der hvor vi kan gjøre mest nytte for oss. Vi tilbyr vaksiner mot sykdommer som enkelt kan forebygges, men vi jobber også med bekjempelse av de underliggende årsakene til barnedødelighet, som for eksempel underernæring, sier Mutherika.

Foto: Redd Barna
– Maten må produseres billig nok til at alle, slik at også de fattigste får råd til å kjøpe den, sier Malawis president.

Mat til alle

I tillegg til å bygge helsevesenet har Malawi jobbet med å øke matvareproduksjonen.

 – Maten må produseres billig nok til at alle, slik at også de fattigste får råd til å kjøpe den. Underernæring bidrar i stor grad til den høye barnedødeligheten. Vi har derfor investert i vanningssystemer for å sikre matsikkerheten på lang sikt. På kort sikt bidrar myndighetene med matvarehjelp til de fattigste i form av vitaminer og næringsrik mat for barn og mødre, sier Mutherika.

Barn med for lav fødselsvekt har gått ned fra 22 prosent i 2004 til 13 prosent i 2010.

Vil overgå FNs tusenårsmål

Malawiske myndigheter er stolte over resultatene de har oppnådd for barna. Arbeidet blir gjort med minimale ressurser, men med god ledelse og stort engasjement. Andre land kan dra lærdom av Malawis erfaringer, men det gjenstår fortsatt mye hardt arbeid før målet er nådd.

– Barnedødeligheten er halvert i løpet av perioden fra 1990 til 2010. Nå jobber vi for å halvere dette igjen innen 2015. Slik vil Malawi til og med overgå FNs tusenårsmål, sier Mutherika.

Gjennom vår kampanje mot barnedødelighet, ”Alle som en”, jobber Redd Barna for at flere afrikanske land skal følge Malawis eksempel.

Besøk "Alle som en"-nettsiden vår for mer informasjon >