Foto: Redd Barna
Saguirou (3) leker med sin mor Hasia. Niger har lykkes stort i sitt arbeid med å bekjempe barnedødelighet.

I dag lanseres Redd Barnas rapport "

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
", som presenterer et helt nytt verktøy for å måle framgang på barnedødelighet. Den nye indeksen måler ikke bare generell nedgang, men viser også i hvilken grad framgangen omfatter de fattigste og mest marginaliserte.

- Vi er ved et historisk veiskille. For første gang ser konturene av en verden hvor kvinner og barn ikke dør av årsaker som kan forhindres, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna
En gutt hjelper sin lillebror på en klinikk for feilernærte barn. For at Niger skal kunne fortsette den kraftige fremgangen i å redusere barnedødelighet, anbefaler Redd Barna å investere enda mer i myndighetenes tiltak som fokuserer på å forhindre feilernæring og å styrke helsetilbud i landet.

Niger på topp

I rangeringen ligger det vestafrikanske landet Niger på topp. Her har myndighetene har lykkes med å nå ut til grupper som vanligvis ekskluderes. Niger ligger dermed an til å nå tusenårsmål 4 – å redusere antall barn som dør. Dette er takket være myndighetenes politiske vilje til å satse på universell tilgang til helsetjenester, gratis helsetjenester for gravide og barn og solide ernæringsprogrammer.

- Et av verdens fattigste land ligger på topp. Det viser at det er fullt mulig å få bukt med barnedødeligheten. Verdens ledere må sørge for at man ikke gjør forskjell på barn med ulike oppvekstsvilkår. Dette krever politisk velvilje og handling, sier Wang.
 
Andre land som Liberia, Rwanda og Indonesia ligger også godt an på rangeringen. I andre enden av skalaen ligger land som Bangladesh og Kambodsja, som til tross for sterk satsning og en generell nedgang i barnedødeligheten, står i fare for å stagnere fordi de ikke når fram til de marginaliserte gruppene.

Må favne bredt og dypt

Rapporten peker på to hovedutfordringer for at denne historiske muligheten skal bli en realitet:

  • Få bukt med nyfødtdødeligheten. Av de 6.6 millioner barn som dør før de fyller fem år – mot 12.6 millioner i 1990 - dør 44 prosent i løpet av de første fire ukene.
  • Sørge for at framgangen også omfatter fattige og ekskluderte grupper. En velstående kvinne i Bangladesh har ti ganger høyere sjanse for å ha kompetent helsepersonell tilstede ved fødselen, sammenlignet med en fattig kvinne i det samme landet.


For å ha mulighet til å nå tusenårsmålene om mødre- og barnedødelighet, er det essensielt å sørge for et helsevesen som favner bredt og dypt, mener Redd Barna. Det innebærer å kunne tilby gratis tilgang til gode helsetjenester for flere, også i områder hvor helsesystemene er svake og hvor konfliktnivå og sikkerhetsutfordringer er store.

Norges innsats

For å sikre nedgang i barnedødeligheten og bedre fordeling, må finansiering av helse i økende grad vris vekk fra egenandeler og over til kollektive mekanismer som skatt.

- Dette observerer vi gjennom vår tilstedeværelse i over 100 land. Oppfatningen deles også av Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken, forklarer Wang.

Fratredende statsminister Jens Stoltenberg har gjort en solid innsats for at viktige medisiner og produkter skal bli tilgjengelig i flere land, blant annet gjennom sitt lederskap av FN-kommisjonen for livreddende produkter og medisiner for kvinner og barn.
 
- Nå ser vi fram til at den nye regjeringen viderefører og videreutvikler Norges internasjonale innsats, gjennom å satse på nyfødthelse og en helsearbeider innen rekkevidde for alle barn, sier Wang.