Foto: Stephanie Sinclair/VII/Tooyoungtowed.org
Tahani og Ghada (8) gikk tidligere i samme klasse, men er nå giftet bort til 20 år eldre ektemenn. På bildet står de foran Tahanis hus i Hajjah, Jemen.

Statistikken er dyster: 1 av 3 unge kvinner i utviklingsland blir giftet bort før de fyller 18 år. 1 av 9 barnebruder er under 15. Noen er bare 4-5 år gamle. Dette skjer i mange fattige land rundt om i verden. Det er ikke bare jenter som utsettes for tvangsekteskap – også gutter giftes bort mot sin vilje i ung alder – men jentene er mye mer utsatt enn gutter. 

Ødeleggende tradisjon

Fotoutstillingen Too young to Wed, som vises i Oslo rådhus fram til 16. februar, belyser temaet på en direkte og brutal måte. Fotografen Stephanie Sinclair har brukt en stor del av livet sitt til å dokumentere skjebnen til barnebruder verden over. Gjennom bilder av unge jenter som er tvangsgiftet, mishandlet, gravide og/eller småbarnsmødre, blir konsekvensene av denne ødeleggende tradisjonen tydelige.

De tidlige giftemålene er en alvorlig trussel mot jentene liv og helse - det setter også jenters helse i fare og begrenser deres muligheter senere i livet.

Et omfattende problem

Jenter som giftes bort tidlig har større sannsynlighet for å bli utsatt for vold, trusler og diskriminering og de har ofte liten eller ingen mulighet til å endre sin egen situasjon ved å forlate partneren eller å få den sosiale og juridiske støtten de har behov for.

- Dette er et omfattende problem som rammer til dels svært unge jenter, og som får sin framtid ødelagt av tradisjoner som ikke hører hjemme i noe sivilisert samfunn. Dette alvorlige bruddet på menneskerettighetene har fått lite oppmerksomhet globalt, sier Gro Harlem Brundtland, som arbeider med problemet gjennom den internasjonale statsmannsgruppen The Elders.

Fattigdom ligger bak

Foto: Stephanie Sinclair/VII/Tooyoungtowed.org
Nujoud Ali ble gift med en mann som var over 20 år eldre da hun bare var åtte år gammel. Befolkningen i Jemen reagerte kraftig på hennes historie, som også fikk landets myndigheter til å se på lovverket. I dag er Nujoud skilt.

Å gifte bort døtre mens de enda er barn skjer først og fremst i fattige land og utenfor byene. Årsakene til dette er mange og sammenvevde. I noen samfunn kan medgift eller «brudepris» fungere som et økonomisk insentiv for å gifte bort jenter (for eksempel lobola -tradisjonen i det sørlige Afrika).

I andre samfunn har fattigdom vært med på å opprettholde tradisjon med å overføre døtre til andres familie blant annet for å redusere forsørgerbyrden (for eksempel i Afghanistan og deler av India).

Å få slutt på tidlige- barne- og tvangsekteskap er nært knytte til FNs Generalsekretærs «Every Woman Every Child» -kampanje og til arbeidet med å nå FNs Tusenårsmål 3 (likestilling), 4 (barnehelse), 5 (mødre- og reproduktiv helse) og 6 (hiv og aids og andre smittsomme sykdommer). 

Hva kan gjøres?

  • Bedre tilgangen til utdanning på både barneskole og høyere nivå for jenter og gutter. 
  • Mobilisere både gutter, menn, foreldre og lærere til å endre normer og diskriminerende tradisjoner overfor jenter og kvinner. Påpeke og arbeide mot de underliggende årsakene som fattigdom, manglende likestilling og vold og diskriminering av jenter og kvinner.  
  • Beskytte og håndheve retten til utdanning, helse og helsetjenester.
  • Utarbeidelse og håndheving av lover som spesifiserer en minstealder for ekteskap, og et samfunn som mobiliserer til støtte for slike lover.

Fakta om barnebruder

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Utstillingsåpningen var preget av et stort pressekorps. Her står utenriksminister Børge Brende og HKH Mette Marit foran bildet av Tehani og Ghada.
  • Jentene mister skolegang og føder barn i svært ung alder, noe som øker risikoen for komplikasjoner og død.
  • 95 prosent av fødslene blant tenåringsjenter skjer i utviklingsland.
  • Ni av ti av disse fødslene er i ekteskap eller et fast forhold. 
  • Ungdom og tenåringer som blir gravide må ofte slutte på skolen.
  • I lav- og mellominntektsland er komplikasjoner etter svangerskap, fødsler og utrygge aborter den største dødsårsaken blant jenter i aldersgruppen 15 til 19 år.


Utstillingen i Norge er organisert av Sex og Politikk - Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - i samarbeid med Utenriksdepartementet. Det er FNs befolkningsfond UNFPA og fotobyrået VII som står bak utstillingen, som går verden rundt for å skape engasjement for bekjempelse av det globale problemet med barneekteskap.

Les mer på www.tooyoungtowed.com