Foto: Redd Barna
– Tilfellene som presenteres i Aftenposten er i kategorien ”de verste former for barnearbeid”. De er så grove at det kan karakteriseres som barnemishandling, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Bare i det fattige landet Bangladesh lever mer enn ni millioner barnearbeidere under farlige og slavelignende forhold. Barn blir misbrukt, utnyttet og tvunget til å arbeide under uakseptable omstendigheter.

Nå skal alle former for farlig og skadelig barnearbeid utryddes i Bangladesh. Regjeringen i Bangladesh har vedtatt loven i mars i år, med støtte fra Redd Barna. Nå er minimumsalderen for barnearbeidere satt til 14 år.

– Redd Barna er glade for at loven er vedtatt. Det er viktig å få frem at det ikke er et totalforbud, fordi det er avgjørende for barnearbeideres umiddelbare overlevelse at de har en inntekt, sier Kristine Zeuthen Jeppesen, Redd Barnas programsjef i Bangladesh.

Ren barnemishandling

I går presenterte Aftenposten funn om sjokoladeindustriens mørke sider. Journalisten har reist rundt i Vest-Afrika og forteller om barn som tvinges til å jobbe 12 timer dagen, som blir utsatt for menneskehandel og som sover ute og lever på kun ett måltid om dagen.

– Tilfellene som presenteres i Aftenposten er i kategorien ”de verste former for barnearbeid”. De er så grove at det kan karakteriseres som barnemishandling, sier Redd Barnas generalsekretær, Tove R. Wang.

Funnene som presenteres i Aftenposten handler ikke bare om barn som utfører farlig arbeid under slavelignende forhold, men også om handel med barn. Begge deler et uten tvil ulovlig ifølge alle internasjonale avtaler.

– Det sier seg selv at ingen i Norge vil akseptere at små barn blir tatt fra foreldrene sine med på ubestemt tid for å arbeide 12 timer i døgnet under umenneskelige forhold.  Det er selvfølgelig heller ikke akseptabelt i utviklingslandene. Næringslivet og lokale myndigheter er forpliktet til å gripe inn, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Handel med barn og barnearbeid er nært knyttet til ekstrem fattigdom. Familier i Afrika og Asia selger ikke barna sine fordi de har lyst, men fordi de må overleve.

1,2 millioner barn ofre for menneskehandel

Handel med barn og barnearbeid er nært knyttet til ekstrem fattigdom.

– Familier i Afrika og Asia selger ikke barna sine fordi de har lyst, men fordi de må overleve. Farlig barnearbeid i kakaoindustrien er dessverre ikke et enkelt tilfelle. I Redd Barnas øyne er barnearbeid og handel med barn som en stor global utfordring, sier Wang.

Ifølge tall fra OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) blir omkring 1,2 millioner barn ofre for menneskehandel hvert år. Barneofre blir ofte brukt som hushjelp, i sex- og narkotikaindustrien, som arbeidskraft i butikker og restaturanter eller som tiggere eller lommetyver.

 Næringslivet har et særlig ansvar

Mer enn halvparten av barnearbeidere er involvert i de verste former for barnearbeid. De er en handelsvare, arbeider med kjemikalier og får ikke muligheter til å gå på skolen.

– Næringslivet har et særskilt ansvar. De vet at barnearbeid er ulovlig. De burde være med på å ta problemet ved roten og vise åpenhet rundt problemet. De skal sørge for at barn arbeider under forsvarlige forhold og ikke minst sørge for at de får en utdannelse ved siden av arbeidet, sier Wang.

Store multinasjonale selskaper, som i mange fattige land har stor makt og innflytelse, må gå foran som et godt eksempel.

– Det er ikke nok at virksomhetene lager en avtale med underleverandørene om at de ikke bruker barnearbeidere. De må ha uanmeldte kontrollbesøk og lære opp underleverandører i etisk forretningsdrift, sier Wang.