Del bilde og si fra

Redd Barna inviterer deg til å dele et barndomsbilde og sette ord på betydningen av barndom. Dette gjør vi for å holde oppmerksomheten oppe rundt flyktningbarn og hvor viktig deres barndom er. Vi har også fått med oss en rekke kjente personer og samfunnsdebattanter til å dele sine barndomsminner. Når kampanjen avsluttes samler vi bidragene og gir dem til norske politikere før valget.

Slik blir du med:
1. Finn et bilde fra da du var barn.

2. Skriv noen linjer om bildet du deler/hva som var viktig for deg da du var barn, og trekk gjerne en linje til barn på flukt som mister sin barndom.

Avslutt med denne teksten:
Jeg ber norske politikere sørge for at barna får den beskyttelsen de har krav på, under selve flukten og når de kommer til Norge. For barn på flukt er først og fremst barn. Ingen barn skal få barndommen sin satt på vent!  #barndombetyralt @ReddBarna

3. Del bildet og teksten på dine profiler på facebook, instagram og twitter fra mandag 3. juli.

Du kan også bytte profilbilde på facebook:

1. Gå inn på facebook-profilen din fra mobil
2. Klikk på profilbildet ditt og deretter «Velg profilbilde»
3. Gå til kamerarull og velg barndomsbildet du har funnet frem
4. Klikk på «Legg til ramme» og søk på Redd Barna. Velg «Redd Barna – Mitt barndomsminne»
5. Skriv noen ord om barndommen din og krev at barn på flukt får den beskyttelsen de har krav på. Legg gjerne til #barndombetyralt
6. Del!

Over 30 millioner barn var på flukt fra krig og konflikt ved inngangen til 2017. Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300 000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem. Barn som flykter fra krig og konflikt får barndommen sin satt på vent – og når de kommer til Norge må de fortsette å vente. Mange får aldri barndommen sin tilbake.

Barndom betyr alt. Derfor skal Redd Barna i sommer sette fokus på at barn på flukt ikke får den barndommen de har rett på. Barn som selv har flyktet forteller om gode minner og drømmer de har. Disse minnene og drømmene er ofte de samme som de norske barn har. Forskjellen er at barn på flukt lever i uvisshet og frykt for hva som skal skje med dem.

 Ditt bidrag blir en del av en større solidaritetsaksjon for barn på flukt, som skal være en kraftfull påminnelse til politikerne våre om at de må handle.

Hva barndom betyr

Vi vet at nordmenn om sommeren ofte oppsøker steder de har vært i barndommen. Mange gjør en ekstra innsats for å gi barn opplevelser som blir til gode minner. Redd Barnas sommerkampanje er en fin anledning til å reflektere over hva barndom betyr.

Vi vet også at barn på flukt får barndommen sin satt på vent, eller blir frarøvet en god barndom. Barn på flukt står i fare for å dø eller miste verdifull skolegang. Mange kommer bort fra eller mister foreldrene sine og trygge omsorgspersoner, de bor i overfylte flyktningleire og bærer på vonde minner. Noen barn kommer på flukt til Norge. De håper på å finne trygghet og en fremtid her. Men for mange av barna blir hverdagen i Norge preget av enda mer venting og stor usikkerhet.

Barn som søker asyl er først og fremst er barn, med samme behov og rettigheter som andre barn. Redd Barna mener at norske myndigheter må sikre trygge fluktruter, forebygge at barn flykter, gi barn som har flyktet til Norge et godt omsorgstilbud og avskaffe midlertidig opphold.

Vi må gjøre det vi kan for at barna får den beskyttelsen og barndommen de har krav på under selve flukten og når de kommer til Norge.

Bli med på sommerkampanjen #barndombetyralt! Takk for ditt bidrag!