Foto: Redd Barna/Justin Forsyth
17 år gamle Emma forteller om hvordan ebola tok hele familien hennes og alt hun eide.

Skole, fungerende helsevesen og alt som kjennetegner en normal hverdag, er byttet ut med sorg, frykt og stigmatisering i områdene rammet av ebola. Tallet på rammede av ebolaviruset øker hver dag, og situasjonen for de som er igjen blir verre og verre. I Sierra Leone har viruset nådd alle distrikter, og presidenten har erklært unntakstilstand. Dette fører til karantene, som gjør at minst 1/3 av Sierra Leones 6 millioner innbyggere ikke har lov til å flytte på seg.

Minst 3700 barn i Liberia, Guinea og Sierra Leone har mistet foreldre som følge av viruset. En av dem er 17 år gamle Emma i Sierra Leone. Emma har mistet begge foreldrene og fire søsken til ebola, og er den eneste som fortsatt lever i sin familie. Om ikke det var nok ble huset hennes brent ned med alt familien eide, fordi lokalsamfunnet mente det ville hindre smitte. Emma har ingenting igjen – ikke engang et bilde av familien sin – og forteller oss at ebola har såret henne dypt og at hun føler seg fullstendig alene i verden. Hvordan kan Emma få et bedre liv, og hva kan gjøres for å unngå at flere opplever det samme?

Informasjon mot smitte og stigma

I tillegg til behandlingssentre i Sierra Leone og Liberia, jobber Redd Barna med informasjonsspredning der barna bor. Kunnskap om symptomer og hvordan viruset spres, kan hindre feilinformasjon som blant annet har bidratt til ekstra belastning for Emma.

Mange foreldreløse barn blir isolert fra samfunnet, og vi har hørt flere historier om barn som ikke får den trøst og pleie de trenger i sorgen på grunn av frykt for smitte. Forståelse av symptomene er nødvendig både for å unngå dette og sørge for at de som er smittet får rask behandling. Redd Barna støtter opp lokale helseklinikker med informasjon om hvordan de kan ta i mot smittede og fremdeles sørge for at klinikkene deres er trygge for videre smitte. En stor utfordring er å følge opp mennesker som har vært i kontakt med smittede, og sørge for at disse får støtten og behandlingen de trenger.

Foto: Redd Barna/Louis Leeson
For å unngå smitte må helsearbeidere kle seg i nærmest romlignende drakter. Dette er et eksempel på fremmedelementer som påvirker barna, og de trenger å vite hva som skjer rundt dem for å føle seg trygge.

I tillegg til å spre informasjon fra dør til dør, brukes radio, artister og ledere i lokalsamfunn samt nasjonale nettverk av barneaktivister aktivt i informasjonsspredning. Vi jobber også med myndighetene for å finne fosterfamilier og slektninger til barn som har mistet foreldre, og støtter med mat og leker til sentre der foreldreløse barn nå bor.

Følgene av nedlagt skolegang

Over 13 500 mennesker er erklært syke av ebolaviruset til nå, og nesten 5000 er døde. Dette har ført til overbelastning på alt av helsesystemer i de rammede landene. I tillegg er skolegang lagt ned som følge av smittefare. I Sierra Leone er nå alle skoler stengt på ubestemt tid, etter rapporter som viser at 26 lærere er drept av ebola bare i hovedstadsregionen.

Redd Barna jobber for å bevisstgjøre myndigheter om hvor viktig utdanning er for barnas framtid, som har ført til nødundervisning over radio på en daglig basis. Redd Barna vil også gi ut skolemateriell som tekstbøker til familier, og radioer som går på solenergi for å sikre at barna ikke får store hull i skolegangen.

Vil du vite mer om hva som gjøres mot ebola?

Se oversikt over hvilke organisasjoner og myndigheter som gjør hva i de rammede områdene >

Se FNs side om ebolavirusets utvikling og nødhjelpsrespons her >

Verdens helseorganisasjon har også en oversikt over den globale nødhjelpsresponsen >