Siden februar har frivillige fra Redd Barna over hele landet jobbet for å lage en melding til Stortinget fra barn som søker asyl. Redd Barna har snakket med 132 barn som bor på asylmottak, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Dette har blitt til «En alvorlig stor melding», med tekster, tegninger og tanker fra barn og unge om hvordan det er å være barn og søke asyl i Norge.

Last ned En alvorlig stor melding, eller se hele meldingen her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny kunnskap

Da regjeringen la frem Stortingsmeldingen om Barn på flukt, hadde de ikke snakket med noen barn. Redd Barna bestemte seg derfor for å lage en melding skrevet kun av barn som selv har vært på flukt. Onsdag 12. juni vil en ekspertgruppe av barn som har søkt asyl og Redd Barna overrekke en stor utgave av sin melding til barneminister Inga Marte Thorkildsen, statssekretær Pål Lønseth fra Justisdepartementet og representanter fra alle de politiske partiene. Ekspertgruppen består av fem barn og unge. De har selv skrevet og tegnet i meldingen, og vært redaktører for den. De har gitt sine råd og innspill til Redd Barna siden april 2012, og vært med på flere andre aktiviteter og markeringer.
Den alvorlig store meldingen inneholder ny kunnskap om hvordan en gruppe barn i Norge har det. Dette kom ikke frem i Stortingsmeldingen om Barn på flukt. Barnas melding gir en unik innsikt i hvordan det er å være barn som søker asyl.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Her er tre fra ekspertgruppen; Yordanos, Baqir og Hamed. De har gitt sine råd og innspill til Redd Barna siden april 2012, og vært med på flere andre aktiviteter og markeringer. Den alvorlig store meldingen inneholder ny kunnskap om hvordan en gruppe barn i Norge har det.

Lite barnevennlig

- Meldingen er en del av Redd Barnas kampanje ”Først og fremst barn.” Kampanjen har som formål å øke forståelsen for barn som søker asyl i Norge. Redd Barna ønsker å formidle at barn som søker asyl også er barn, på lik linje med norske barn, med de samme drømmer, tanker og håp om fremtiden, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.
Etter å ha samlet historier, innspill og råd fra barn som har kommet til Norge som asylsøker ser Redd Barna at det er svært lite barnevennlig å være asylsøker, og dette får konsekvenser for barna.
- Mange barn som søker asyl har det ikke bra. Det er en manglende ivaretakelse og oppfølging av disse barna mens de er i Norge, noe som fører til alvorlige helsemessige konsekvenser som hodepine, stress, søvnproblemer og angst, sier Wang.

Først og fremst barn

De 132 barna som Redd Barna har snakket med, har vært opptatt av flere temaer, blant annet om flukten de hadde til Norge, hvordan det er å bo på asylmottak, saksbehandlingen, ventetiden og tanker rundt retur. Barna er svært opptatt av og redd for retur. De frykter at politiet skal komme og ta dem.
- Det er mye fokus på retur i mottakene i form av informasjonsplakater, jevnlige retursamtaler og opplevelser av at andre blir hentet. Informasjonen og samtalene er i liten grad barnevennlige, og skaper mer usikkerhet og frykt hos barna, sier Wang.
Redd Barna mener at det ikke skal så fryktelig mye til for at disse barna kan bli behandlet som andre barn, og få en anstendig barndom mens de venter på svar på sin søknad.
- Norge har en barnekonvensjon som skal ivareta alle barns rettigheter. Vi må forstå og ta innover oss hva barn trenger og har rett på, og få dette inn i politikken og på møter med barn på alle nivå. Snakk med barn, lytt til barn, og husk at alle barn er først og fremst barn, sier Wang.