Foto: REUTERS/Reuters TV fra AlertNet
Folk prøver å hjelpe en dame som faller om på gaten i Haitis hovedstad Port-au-Prince under kaoset som brøt ut da jordskjelvet rammet.

– Familier og barn er tvunget til å forlate hjemmene sine. De befinner seg nå i en ekstremt vanskelig og stressende situasjon, forteller Ian Rogers, nødhjelpsrådgiver i Redd Barna, som befant seg på Haiti da jordskjelvet inntraff.

Jordskjelvet, som hadde sitt episenter 16 kilometer utenfor hovedstaden, hadde en styrke på 7 på Richters skala. Det kom totalt 13 etterskjelv, syv av dem med en styrke på over 5. Det fryktes at tusener av mennesker har mistet livet.

Store ødeleggelser

Rogers forteller at de fleste gater og veier er sperret, og at det er umulig å ta seg fram med annet enn motorsykler.

– Det er farlig å kjøre fordi veier kan skli ut i kløfter, og også på grunn av faren for væpnede plyndringsgjenger, forteller han.

Skjelvet er det verste i Haiti på mer enn 200 år. Landet er det fattigste landet på den vestlige halvkule.

Foto: REUTERS/Reuters TV fra AlertNet
Kaoset hersker i Port-au-Prince og ingen har foreløpig greid å få oversikt over de voldsomme ødeleggelsene i Haitis hovedstad.

Hjelpearbeidet er sterkt hemmet av at det ble mørkt kort etter at skjelvet fant sted, og strømmen har gått i hele byen. Både fastlinjer og mobilnettverket er nede, og det er derfor vanskelig å få informasjon. Mye kontakt med utenverdenen foregår via satellittelefon og Internett, som Facebook, Twitter og Skype.

Redd Barna arbeider nå på spreng med å kartlegge situasjonen. I løpet av morgentimene i dag vil våre ansatte komme seg ut i gatene og se hvor store ødeleggelsene er.

– Våre lokalt ansatte kan se at flere bygninger i nærheten av kontoret har kollapset. Fem timer etter skjelvet hørte vi fortsatt at bygninger som raste sammen rundt oss, sier Rogers.

Sitasjonen vanskelig allerede før jordskjelvet

Haiti ble rammet av mye tropisk uvær i fjor. I tillegg var problemene på Haiti allerede store før jordskjelvet rammet. Hovedstaden er overbefolket, mange lever i ekstrem fattigdom, vold og kriminalitet er utberedt. Dette gjør situasjonen spesielt vanskelig for barna. 

Foto: REUTERS/Reuters TV fra AlertNet
Jordskjelvet er den verste naturkatastrofen som har rammet Haiti på 200 år. Fremdeles herjes Port-au-Prince av branner.

Redd Barna har arbeidet i Haiti siden 1978, med et spesielt fokus på hovedstaden Port-au-Prince og Plateau-regionen. Her har vi arbeidet med helse, beskyttelse og matsikkerhet.

– Redd Barna analyserer sitasjonen for ansatte og hjelpearbeidet vi allerede har gående i landet. Det er ikke rapportert om at våre ansatte er skadet, selv om halvparten av våre ansatte befant seg utenfor hovedstaden da jordskjelvet rammet, sier Ian Rogers.

Norske Redd Barna har allerede sendt 75 000 kroner til nødhjelpsarbeidets aller første fase.