Foto: Rebecca Jafari
Flere tusen barn lever i dag barndommen sin i norske asylmottak. I disse mottakene utspiller barndommen seg med alt det gode, vanskelige, spennende og utfordrende en barndom byr på. Men innenfor rammer som er helt annerledes enn det norske barn har. Annerledes enn det skolekameratene deres har.


- Det mer aktuelt enn noen gang å sette fokus på barndommen i asylmottak. Nå ser vi at antall barn i asylmottak øker kraftig og stadig flere vil tilbringe deler av barndommen sin her. Utstillingen viser på en ærlig måte hva en barndom i asylmottak faktisk er, sier Janne Raanes i Redd Barna.

Fotoutstillingen ”Først og fremst barn” åpner 26. september på Galleri Nord Norge i Harstad. Gjennom en periode på et halvt år har fotograf Rebecca Jafari fulgt barn og unge som søker asyl. Utstillingen består av fotografier av deres hverdag og utdrag fra samtaler med barna. Raanes mener fotoutstillingen kan bidra til å øke forståelsen for barn som bor i asylmottak.

- Redd Barna kjemper for at barn som søker asyl skal bli ivaretatt på samme måte som vi vil våre egne barn skal ivaretas. Usynliggjøring skaper distanse. Distanse rettferdiggjør forskjellsbehandling. Vi ønsker at utstillingen skal gi en nærhet som gjør deg nysgjerrig på hvem denne gruppen barn faktisk er, sier hun.

Foto: Rebecca Jafari

Normal hverdag viktig

Tallet på antall enslige mindreårige som søker asyl i Norge øker kraftig. Også flere barnefamilier enn tidligere søker om asyl. Bare i Nord-Norge er det opprettet åtte nye asylmottak.

- Nå er det i distriktene at den viktige jobben gjøres! Jobben med å inkludere barna som bor i asylmottakene. Disse barna trenger er en normalisering av hverdagen, de trenger de rammene som skal til for å få lov til å være barn. Her spiller lokalmiljøet en enormt viktig rolle, sier Raanes som presiserer at det viktigste lokalmiljøet kan gjøre for barn som søker asyl er enkel: - Inviter folk som med på det som skjer, vær en god nabo, kanskje er det en ide å snakke med barna sine om at det er viktig å invitere den nye jenta i klassen med hjem en dag?

Redd Barna jobber nå for å sikre at barn som søker asyl får den barnefaglige kompetansen de trenger, at de sikres et skikkelig bo og omsorgstilbud og at saksbehandlingstiden må kortes ned.

Foto: Rebecca Jafari

Å vente betyr alt

- Å vente betyr alt. Jeg føler at det er hverdagen min på en måte. Det er veldig spesielt, sier en av barna som har deltatt i fotoprosjektet.

- Jeg husker fra landet mitt at hver gang når jeg sov, så hørte jeg bomber. Også hørte jeg sånne pistoler og sånt, sier en annen.

Fotograf Rebecca Jafari er spent på mottakelsen i nord. Hun forteller at hun har vært opptatt av ikke stakkarsliggjøre barna og heller ikke male et ensformig og trist bilde av deres hverdag. - Barna jeg fulgte var barn som alle andre barn. De gleder seg til høstferien, de liker å leke, de elsker Tusenfryd… De er først og fremst barn. Men barn i en svært uvanlig livssituasjon, sier hun.

Barna som er med i prosjektet er i alle aldre og i ulik situasjon. Noen har endelig avslag, mens andre venter på sitt første svar. Felles for dem er at de lever en barndom utenom det vanlige. Fotografen håper det kommer mange og ser utstillingen. - Jeg gleder meg til løfte barnas stemmer i Harstad, sier Jafari.

Foto: Rebecca Jafari

Ordfører åpner

Det er ordfører Marianne Bremnes som skal åpne utstillingen. Kurator ved galleriet, Roanne O’ Donell er stolt over at utstillingen kommer til Harstad. - Dette er et viktig tema som vi gleder til å vise frem. Da jeg så bildene og leste tekstene første gang ble jeg rørt og nysgjerrig, sier O’ Donell.

Fotoutstillingen ”Først og fremst barn” åpner på Galleri Nord Norge 26. september klokka 13.00. Den henger til og med 17. oktober 2015.