Foto: Redd Barna
Barn og ungdom fra Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Palestina og Romania har den siste uken vært samlet i Sarajevo for å delta i en workshop om barns deltagelse i fredsbygging.

Barn og ungdom fra Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Albania, de okkuperte palestinske områdene og Romania har den siste uken vært samlet i Sarajevo for å delta i en workshop om barns deltagelse i fredsbygging.

– Fred er så mye mer enn fraværet av væpnet konflikt, fred er en tilstand av respekt og fullstendig harmoni, mellom mennesker, og mellom mennesker og naturen, sa en 17 år gammel gutt fra Bosnia-Hercegovina.

Ungdomsklubben i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina viser til at de, ved å arrangere samlinger og aktiviteter for alle, jobbe med temaer som likeverdighet og inkludering, og mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, er med på å bygge og opprettholde fred i et område som stadig er preget av steke og konfliktfylte skillelinjer fra krigen på midten av 1990-tallet.

Ungdomsorganisasjonen Pyalara fra Vestbredden i de okkuperte palestinske områdene ga en sterk presentasjon av de ulike hindrene for barn og ungdoms deltagelse i deres hjemområder. Ungdommene viser til at det er svært forskjellige forutseninger for gutter og jenter.

– Bare to dager før vi reiste klarte jeg å overbevise min familie at jeg kunne få dra hit, sa en 16-år gammel jente fra de okkuperte palestinske områdene.

De strukturelle hindringene som følge av den israelske okkupasjonene påvirker i stor grad familiers og lokalsamfunns vanskelige økonomiske situasjon, som igjen påvirker hvilke muligheter de unge har, og setter begrensinger på alle mulige aktiviteter som involverer reise.  

Foto: Redd Barna
På en Redd Barna- workshop i Sarajevo forrige uke nærmet barn og unge seg temaet konfliktløsing og fredsbygging på mange ulike måter forteller Redd Barnas landdirektør for Sør-Øst Europa, Bjørn Hagen.

Fred er å kunne forholde seg til motsetninger og konflikter

Barna som deltok på workshopen kommer fra svært ulike kontekster, og utfordringene de møter i sin hverdag varierer fra gruppe til gruppe. Men ungdommenes initiativ og drømmer for fremtiden har vist seg å sammenfalle på tvers av geografiske, kulturelle og språklige grenser.

– Fred er å kunne forholde seg til motsetninger og konflikter på en konstruktiv måte. Blant spørsmålene deltagerene har jobbet med er, hva er fred, hvorfor blir noen konflikter voldelige, hvordan blir barn og ungdom påvirket av konflikt, og hvorfor og hvordan er de med å bygge fred, spør Redd Barnas landdirektør for Sør-Øst Europa, Bjørn Hagen.

På workshopdeltagerne nærmet seg temaet konfliktløsing og fredsbygging på mange ulike måter, både gjennom felles kursing og kompetansebygging, og gjennom egne presentasjoner, der deltagerne har delt erfaringer fra egne grupper og prosjekter i sine nærmiljø.

Skape nettverk og la seg inspirere

Et av målene med workshopene er å legge planer for hvordan arbeidet kan styrkes, la seg inspireres av hverandre og knytte bånd og skape nettverk for det videre fredsarbeidet, nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Voksne deltok også på seminaret, både fra lokale barne- og ungdomssklubber og organisasjoner, og representanter fra Redd Barna kontor i regionen. I tillegg har det vært representanter fra Menneskerettsdepartementet, justisdepartementet og utdanningsdepartementet i Bosnia-Hercegovina. Workshopen ble åpnet av den norske ambassadøren til Bosnia-Hercegovina.

Barn ønsker å delta aktivt i samfunnet

Workshopen er en del av prosjektet Looking forward: Building peace. Children and young people’s initiatives, og er den andre i rekken av fire som vil finne sted i løpet av 2010. I mai var barn og unge fra seks asiatiske land samlet i Katmandu, i september avholdes neste regionale workshop i Kampala, Uganda.

Redd Barna har gjennom flere år foretatt en tematisk evaluering av arbeidet med barns deltagelse i områder som er, eller har nylig vært preget av voldelig konflikt, og den klareste tilbakemeldingen fra barn og unge er at de ønsker å delta aktivt i samfunnet de er en del av. 

– Tilbakemeldingene vi får fra barn er at de ønsker at deres innsats og initiativer anerkjennes og støttes opp under, og de ønsker å videreutvikle sine evner og sin forståelse av hvordan konflikter kan oppstå og derfra, hvordan de kan løses, sier seniorrådgiver for barns deltagelse i Redd Barna Annette Giertsen.