Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Født like? Redd Barnas rapport viser at gapet mellom rike og fattige har økt med 35 % siden 1990.

I den internasjonale rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
» (Født like) som lanseres i dag heter det at gapet mellom rike og fattige barn har økt med 35 % siden 1990. De ti prosent rikeste barna har i dag tilgang til 35 ganger inntekten til de ti prosent fattigste barna. Dette gapet er dobbelt så stort som for resten av befolkningen. Ekstrem fattigdom har falt globalt fra 2 milliarder i 1990 til mindre enn 1,3 milliarder i dag. Barnedødeligheten er halvert. Disse tallene skjuler det faktum at framgangen i mange land ikke har bedret situasjonen til de fattigste og mest marginaliserte. Et eksempel på ulikhetene er at dobbelt så mange fattige barn dør innen femårsalderen som rike barn i noen land.

Barn rammes hardest

– Barn rammes hardest av det økende gapet mellom de som har og de som ikke har. Disse enorme og økende ulikhetene innad i land påvirker dramatisk barns helse, utdanning og overlevelse. Ulikhet må bekjempes hvis vi vil sikre at barn både overlever og får god livskvalitet, sier Line Hegna i Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Fauzan Ijazah
2 år gamle Azhar med moren sin på helsesjekk i Java, Indonesia. Jevnere fordeling av vekst i mellominntektsland som Indonesia er en stor utfordring.

I mange land forblir barn fattige samtidig som landene opplever økonomisk vekst. Nær en milliard mennesker, størstedelen av verdens fattige bor nå i mellominntektsland . I land som Kina opplever seks ganger flere barn i rurale områder veksthemmelser enn barna i byene. I Indonesia er det dobbelt så mange analfabetiske kvinner som menn, og tre ganger så mange jenter som gutter får aldri gå på skolen. Redusering av sosial og økonomisk ulikhet og jevnere fordeling av vekst i disse landene er en stor utfordring.
                               
– Skal vi klare å bekjempe global fattigdom så må Norge og andre rike land fortsette å støtte disse landene. Vi kan hjelpe med å få på plass systemer som sikrer at økte inntekter fra økonomisk vekst følges av omfordeling og aktiv innsats for å sikre at pengene og velferdstiltak faktisk også når de aller fattigste, sier Hegna.

Skjev fordeling 

Redd Barna mener arbeidet med å redusere fattigdom, gi tilgang til grunnutdanning og redusere barnedødeligheten – alle sammen del av FNs tusenårsmål – har vært skjevt fordelt. De fattigste har ikke fått ta del i velstandsveksten. Denne skjevheten må tas på alvor når verdenssamfunnet skal bli enige om nye tusenårsmål etter 2015. I London møtes i dag ledere fra flere land for å diskutere nye tiltak for å bekjempe fattigdom og utvikle nye mål for verdenssamfunnet etter 2015. Møtet ledes av den britiske statsministeren David Cameron.

– Kampen mot ulikhet må være det viktigste når vi skal diskutere nye tusenårsmål. Store forskjeller i barns muligheter til å leve et godt liv er en urettferdig, men ikke en uunngåelig del av vår verden, avslutter Hegna.

Last ned rapporten her

Med rapporten følges case-studier fra fire land som du kan lese her:
Canada 
Ghana
India
Nigeria