Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Afghanske jenter har fremdelesdårligere muligheter enn guttene til å gå på skolen. Væpnede grupper har ødelagt mange skoler i Afghanistan og rettet angrep mot elever – spesielt jenter.

Minst 346 barn ble drept i 2009. Væpnede grupper har ødelagt skoler og rettet angrep mot elever (spesielt jenter), lærere og andre som støtter skolesystemet i Afghanistan. I tillegg er barne- og mødredødeligheten alarmerende høy. Afghanistan fortsetter å være det verste stedet i verden å være nyfødt. Og mer enn halvparten av landets internt fordrevne er barn (161 000).

– Tallene er katastrofale på alle måter for barna i Afghanistan. Barnas behov forsømmes både av afghanske myndigheter og det internasjonale samfunn, sier utlandssjef Gunnar Andersen i Redd Barna.

Redd Barna er en av seks organisasjoner som står bak Watchlist-rapporten "Setting the Right Priorities: Protecting Children Affected by Armed Conflict in Afghanistan".

Neglisjerer barns behov i den humanitære innsatsen

Over åtte år etter den amerikanskledete invasjonen i 2001 er barna fremdeles ikke løftet opp på agendaen i den humanitære innsatsen i Afghanistan.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Barna rammes hardest av krigen i Afghanistan. Minst 346 barn ble drept i 2009.

– Dagens strategi fra den afghanske regjeringen og de internasjonale støttespillerne har for stor del neglisjert barns helt spesielle behov. Det er liten forpliktelse til å støtte beskyttelse av barn i politikk og finansiering. London-konferansen tidligere i år hadde ingen referanser til barns behov, sier Andersen.

Han mener det er få som er lydhøre for gode råd om barns behov for beskyttelse. Helsefasiliteter og skoler ble brukt som avstemningslokaler under valget. Det resulterte i mange angrep.

Beskyttelse av barns rettigheter må ikke være begrenset til "trygge" områder, eller stanse ved Afghanistans grenser.

I 2009 var rundt 43 prosent av landet avskåret fra humanitær bistand og tusener av barn ble ikke nådd med utdannings- og helsetjenester. Manglende sikkerhet har også hindret arbeidet til den FN-ledete Overvåkings- og rapporteringsmekanismen for Sikkerhetsrådsresolusjonene 1612 og 1882.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Afghanske barns behov forsømmes både av landets myndigheter og det internasjonale samfunn, mener Redd Barna.

Aktører som arbeider med beskyttelse må gjøre en helhetlig innsats og forholde seg til alle partene i konflikten, regjeringer og lokalsamfunn. Beskyttelse av krigsrammede barn krever egne tiltak og må derfor være et strategisk satsningsområde når den afghanske regjeringen, med støtte fra det internasjonale samfunnet, legger planer for å få til varig fred og stabilitet i landet.

All vold og overgrep mot barn må stanses

I dag sender Redd Barna et brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre hvor vi krever at alle væpnede styrker og grupper umiddelbart stanser all vold og overgrep mot barn, retter seg etter internasjonale forpliktelser og følger menneskerettighetene og internasjonal humanitær lov, med spesielt fokus på Barnekonvensjonen og tilleggsprotokollen for involvering av barn og væpnet konflikt. Alle aktører må umiddelbart ta skritt for å beskytte barn fra ytterligere vold og overgrep og finne måter å assistere og støtte dem som har lidd under konsekvensen av tiår med væpnet konflikt.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Mer enn halvparten av internflyktningene i Afghanistan er barn.

Norge må sikre at beskyttelse av barn fra konfliktrelatert vold blir en hovedprioritet i politikk og finansiering i Afghanistan. Norge må be:

  • FN om en uavhengig vurdering av hvordan prosjekter som er finansiert eller blir gjennomført av såkalte provinsielle rekonstruksjonsteam virker inn på sikkerhet og oppvekstvilkår for barn. Man må se på alternative måter å nå barn som lever i områder som ikke er tilgjengelige for FN eller frivillige organisasjoner, krever Redd Barna i brevet.
  • FN og andre giverland gjennomføre tiltak for bedre å forstå mekanismene i lokalsamfunnet, for å forhindre angrep på skoler og å finne ut hvordan støtte mekanismene.
  • Givere om å følge FNs anbefalinger om at finansiering skal fordeles etter behovene til de mest sårbare, deriblant barn, og ikke for å nå politiske mål.
  • Regjeringen i Afghanistan og dens internasjonale støttespillere om å gjøre det mulig å måle utviklingen for beskyttelse av barn. Det bør bety at man utvikler en "Agenda for barn rammet av væpnet konflikt" som setter spesifikke mål for beskyttelse av barn de neste fem årene, mener Redd Barna.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.