Foto: Frederic Noy/UNHCR
Barn på flukt er tema for landsmøtet på fredag. Her er barn som har flyktet fra Libya til Egypt.

-Som frivillig i Redd Barna får du være med på en av verdens mest verdifulle oppgaver: å skape en mer rettferdig verden for barn.

Redd Barnas ”medlemsgeneral” Torunn Hansen snakker seg fort varm når temaet er frivillighet i Redd Barna. Noe av det beste ved å være frivillig, sier hun, er å vite at du er en del av en stor bevegelse, både i Norge og ute i verden, som kjemper for barns rettigheter.

-Redd Barnas frivillige er spredt over hele landet, de er i alle aldre og de er fra mange ulike kulturelle bakgrunner. Men de har ett viktig felles trekk: de tar til orde for barns rettigheter. Denne grasrotforankringen gir Redd Barna trøkk og troverdighet. Og stort gjennomslag, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sammen er vi spydspisser for barns rettigheter.

Landsmøte i helgen

I helgen arrangerer Redd Barna landsmøte i Kristiansand. Redd Barna opplever en stigende interesse og engasjement for barns rettigheter, og ikke minst fra unge frivillige som ønsker å trå til på mottak for å hjelpe barn på flukt fra andre land.

Dette er da også temaet for fagseminaret fredag ettermiddag. ”Barn som asylsøkere – hvorfor kommer de til Norge og hvordan blir de møtt” er navnet, og blant foredragsholderne er Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs og spesialrådgiver i Redd Barna, Thale Skybak.

I dag har Redd Barna over 6000 medlemmer, og mange hundre som er engasjert i frivillig arbeid: Noen gjør barns hverdag på asylmottak lettere. Noen kjemper mot vold og overgrep mot barn. Andre jobber for at barns stemmer skal bli hørt. Noen engasjerer seg i Redd Barnas nødhjelpsarbeid og støtter Redd Barnas globale kampanjer. Felles er at vi kjemper for at barns rettigheter skal bli innfridd, enten de bor i Norge eller ute i verden.

Magnar Sannes, leder i Kristiansand lokallag, reiser rundt på skoler og forteller om Redd Barnas arbeid. Her er han på Møvig ungdomsskole.

Demokratisk styrt

Viktige beslutninger blir tatt på landsmøtet annethvert år, og i mellom landsmøtene er det representantskapet og hovedstyret som har kommandoen på skuta. Redd Barnas medlemmer jobber aktivt som frivillige og deltar i verv i organisasjonen. En av dem med lengst erfaring er Magnar Sannes, leder av Kristiansand lokallag. Hans yrkesbakgrunn er lærer, med 40 års erfaring fra utdanningssystemet på alle nivåer. I 2004 ble Magnar deltidspensjonert fra stilling som leder for lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

-Det var helt naturlig å bli frivillig i Redd Barna på grunn av det engasjementet organisasjonen har på utdanning og barns rettigheter. Det var en forlengelse av et engasjerende yrkesliv, bare på en annen måte. Og Redd Barna har en god klang, sier han og utdyper:

-Skolematerialet er veldig bra, med nye digitale presentasjonsformer. Skolene kan bruke materialet selv, de får det ”rett oppi hendene”. Og innholdet er svært relevant for skolens fagområder, med kunnskap innen historie, geografi, menneskenes livsforhold, rettigheter, geografi og globalisering. Det gir lærerne et veldig godt grunnlag for å snakke med elevene om solidaritet og tenke i videre perspektiver, ikke bare være opptatt av vår egen lille verden.