Foto: Redd Barna / Hanna Adcock
En av flere barn på flukt, reddet opp fra en overfylt båt i Middelhavet av Redd Barnas redningsfartøy i helgen.

Rapporten «Forced to flee» viser hvordan antallet mennesker på flukt kommer til å firedobles innen 2030. Les hele rapporten her >

Dersom alle de 65,3 millioner barn og voksne på flukt ble borgere i samme land ville det nå utgjort det 21. største landet i verden, tilsvarende en befolkning nesten tre ganger større enn Australia.

Økning i barn uten skole

Hvert minutt legger 24 nye mennesker ut på flukt – som «borgere» med et av verdens dårligste utdanningstilbud, helsevesen og rettssikkerhet. De er flyktninger, internt fordrevne og asylsøkere i et av verdens raskest voksende «land» - uten at noen tar ansvaret for dem. Halvparten av «innbyggerne» er barn.

Situasjonen er spesielt ille for barn på flukt, særlig med tanke på mangel på skolegang. Halvparten av alle barneskolebarn på flukt, rundt 16 millioner barn, går nå ikke på skole. For barn i ungdomsskolealder er situasjonen enda verre ­- kun én av fire får noen form for undervisning.

Når ikke tusenårsmålene

På verdensbasis har antall barn i skolealder uten skolegang økt sammenliknet med for få år siden. Etter en positiv utvikling fram til 2010 viser tallene at situasjonen nå har snudd.

Fortsetter denne utviklingen uten at noe gjøres vil det være umulig å oppnå tusenårsmålene, underskrevet for bare litt over ett år siden.

Brutte løfter i FN?

Denne uken starter FNs 71. generalforsamling, der verdens flyktningkrise skal diskuteres av ledere som Barack Obama, Ban Ki-moon og Erna Solberg. Redd Barna er bekymret for en gjentakelse av Syria-konferansen for et halvt år siden, der det ble gitt løfter om penger til syriske flyktninger, uten at mange av løftene har blitt oppfylt.

Redd Barna ber nå verdens ledere om å lansere en helt ny plan for barn på flukt, med kraftig økning i satsning på skolegang for dem.