Foto: Redd Barna/Anna Pantelia
Denne to år gamle jenta flyktet fra Afghanistan sammen med familien sin, og bor nå i en flyktningleir utenfor Athen i Hellas.

Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300 000 enslige barn lagt på flukt fra sine hjem. Barn på flukt står i fare for å dø eller miste verdifull skolegang. Mange kommer bort fra eller mister foreldrene sine og trygge omsorgspersoner, de bor i overfylte flyktningleirer og bærer på vonde minner. Barna opplever stor utrygghet, og er mer utsatt for underernæring, dødelige epidemier og vold enn andre barn.

1 av 200 barn er en flyktning

Over halvparten av alle mennesker som flykter fra krig og konflikt i verden i dag er barn, 51 prosent av alle flyktninger er under 18 år. Dette er barn som har mange ulike grunner til å flykte, det kan skyldes en politisk utrygg situasjon i hjemlandet, det kan skyldes krig, det kan skyldes ekstrem tørke, sult eller naturkatastrofer, eller at man har en religion eller bakgrunn som ikke aksepteres og gjør en spesielt utsatt.

Av alle barn i verden i dag er 1 av 200 barn en flyktning.

Halvparten går ikke på skole

Situasjonen er spesielt ille for barn på flukt, særlig med tanke på mangel på skolegang. Halvparten av alle barneskolebarn på flukt, rundt 16 millioner barn, går nå ikke på skole. For barn i ungdomsskolealder er situasjonen enda verre, kun én av fire ungdomsskolebarn får noen form for undervisning.

Barn som kommer til Norge

Foto: Redd Barna/Inge Lie
De fleste enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge er fra Afghanistan. Denne afghanske gutten kom til Norge som 16-åring. Mange barn kjenner seg veldig ensomme i Norge. De savner familien sin, og ønsker seg noen voksne å snakke med.

I 2015 kom det 5 297 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, det høyeste antallet noen gang. Barn som kommer alene til Norge bekymrer seg for familien de har dratt fra eller mistet, og om de får bli i landet eller ikke. Barna bor på mottak i opptil flere år mens de venter på svar på asylsøknaden. Barna sier de føler seg ensomme, og at de mangler noen å snakke med om vonde opplevelser. Samtidig får stadig flere av barna som har kommet alene til Norge kun bli i Norge til de fyller 18 år, såkalt midlertidig opphold eller utsatt avslag. Denne ordningen fratar barna livsgleden og gjør dem syke. Mange forsvinner fra mottak i panikk og havner på flukt rundt i Europa.

I 2016 kom det 320 enslige mindreårige til Norge. De kom hovedsakelig fra Afghanistan, Syria og Eritrea. Det kommer langt færre asylsøkere til Norge nå som følge av stengte grenser og fluktruter i Europa.

Barn som flykter fra krig og konflikt får barndommen sin satt på vent – og når de kommer til Norge må de fortsette å vente. Mange får aldri barndommen sin tilbake.

Barns behov i kriser

Foto: Redd Barna/Anna Pantelia
Disse to søstrene på 1 og 5 år flyktet med familien sin fra Afghanistan til Hellas våren 2016. Den yngste ble født på veien, i fjellene mellom Iran og Tyrkia. Nå får de hjelp fra Redd Barnas senter for mødre og barn i en flyktningleir i Athen.

2016 var det femte år på rad at antallet flyktninger i verden økte. Det er krigen i Syria som har drevet flest mennesker på flukt. De rømmer fra bomber, kuler og tortur i krigssoner som Syria, og utgjør den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. I dette konfliktområdet har Redd Barna arbeidet i årevis. Redd Barna er i Syria og landene rundt, som Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia der millioner av mennesker har søkt tilflukt de siste årene. Langs ruten inn i Europa, i land som Italia, Hellas, Ungarn og Serbia, er Redd Barna til stede for å beskytte barna på best mulig måte. Redd Barna jobber også i de landene som flyktningene ender opp i, slik som Norge. Her er det viktig at alle barna som kommer forstår hva de har krav på og at de har tilgang på omsorg og støtte. Redd Barna vet hvilke spesielle behov barn i kriser har, og hvordan disse best kan møtes.

Si fra til politikerne

Barn på flukt er først og fremst er barn, med samme behov og rettigheter som andre barn. Redd Barna mener at norske myndigheter må
- sikre trygge fluktruter
- forebygge årsakene til at barn flykter
- gi barn som har flyktet til Norge et godt omsorgstilbud
- avskaffe midlertidig opphold for enslige mindreårige

I sommer kan du være med og støtte barn på flukt, og si fra til norske politikere at barna må få den beskyttelsen de har krav på, under selve flukten og når de kommer til Norge. Ingen barn skal få barndommen sin satt på vent.

Se mer om kampanjen #barndombetyralt her.