Foto: Lena Knutli
Det er de unges egne erfaringer, kunnskap og råd som er utgangspunktet for prosjektet PengeProffene.

PengeProffene kalles prosjektet, som er gjennomført av Forandringsfabrikken i samarbeid med Redd Barna. Barna og ungdommene er i alderen 10 til 20 år, og de har nå gitt ut et hefte hvor de har samlet sine erfaringer og råd. Barna kommer ved flere anledninger til å snakke til fagfolk i ulike departementer, direktorater og organisasjoner, blant annet på avslutningsarrangementet for det europeiske fattigdomsåret i dag.

100 00 fattige barn

Forandringsfabrikken og Redd Barna har villet gå i dybden og deretter løfte frem barn og unges opplevelse og forståelse på problemstillinger rundt fattigdom. Hvordan kan livet bli bedre for dem som sliter? Hva tenker de unge må gjøres for at flere skal få det lettere? Det er barna og ungdommenes egne erfaringer og meninger som er fokuset i PengeProffene.


- I Norge er det mange som har dårlig råd, selv om vi har fem milliarder i oljefondet, sier Einar fra Bergen. - Når man ikke har penger, detter man ut av det sosiale samfunnet.

- Ingen har lyst til å bli stemplet som fattig, sier Denise fra Trondheim. - Du føler deg mye mindre verdt hvis du sier at du ikke har penger.

De ferskeste tallene viser at det nå er over 100 000 barn i Norge som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen, basert på EU sin fattigdomsgrense.

Foto: Lena Knutli
Pia mener at det må bli mer åpenhet i samfunnet rundt det å ha dårlig råd.

Åpenhet hjelper

Barna og ungdommene tror at mer åpenhet i samfunnet vil hjelpe mye.

- Vi savner åpenhet i skolen. Ingen tør å innrømme at de har problemer, sier Pia.

Hun mener også det kunne hjelpe med egne snakkegrupper for ungdom som kommer fra hjem med dårlig råd.

- Nå er det så tabubelagt å være fattig. Snakkegrupper ville fått vekk stempelet med å føle seg annerledes, sier Pia.

Redd Barna er takknemlige for at barn og unge nå snakker åpent ut om det å ha dårlig råd.

- Vi vil takke barna og ungdommene som har deltatt i prosjektet, og som på modig, raust og ærlig vis har delt sine er faringer og sin kunnskap med oss. Deres bidrag er viktig i kampen mot fattigdom, sier Tove Romsaas Wang, generalsekretær i Redd Barna.

 Prosjektet PengeProffene er finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.