Foto: Redd Barna
Redd Barna arbeider med å gi barn i Jemen beskyttelse og hjelp til å normalisere hverdagen sin.

– Jeg kastet med ned på bakken da jeg plutselig hørte flybombene. Jeg løp så fort jeg kunne sammen med broren min. Vi fant en annen gruppe mennesker og slo oss sammen med dem. Den natten måtte vi sove under et tre. Neste morgen kom en bil forbi og kjørte oss til flyktningleiren. Der møtte jeg heldigvis familien min, forteller en 13 år gammel gutt som er drevet på flukt i Yemen.

Situasjonen for barna blir verre dag for dag. Nå opplyser FN om at nærmere 60 prosent av barna i Saada i Yemen er underernærte. FN varsler også om økt risiko for vannbårne sykdommer. I flyktningleirene er det ikke tilgang på sanitærutstyr. Vannet kan ikke drikkes. Og flere barn har fått skabb og luftveissykdommer.

– Vi må gi barna medisinske undersøkelser og behandling for å hindre mer alvorlig og akutt underernæring og at sykdommer sprer seg. Barna må beskyttes og få tilgang på næringsrik mat. De må få dekket sine grunnleggende behov, sier Redd Barnas nødhjelpsleder Petter Nuland.

Dårlig sikkerhetssituasjon

Foto: Redd Barna
Nærmere 60 prosent av barna i Saada i Yemen er underernærte, og situasjonen blir verre for hver dag.

Nuland forteller at i likhet med andre organisasjoner opererer Redd Barna med begrenset bemanning på grunn av den dårlige sikkerhetssituasjonen. Likevel har organisasjonen blant annet økt antall barneklubber, som gir et tilbud til mer enn 400 barn fra konfliktrammede familier.

– For å hjelpe barn å takle traumene de opplever i krigen, har Redd Barna i samarbeid med myndighetene startet opp et tilbud der barna kan møtes for å leke og lære i trygge omgivelser under oppsyn av voksne, sier Nuland.

Redd Barna arbeider også med å gi barna skolegang, blant annet ved å dele ut leker og gi støtte til lærere og elever.

– Det er viktig at barna som lever i krigen eller er på flukt får et utdanningstilbud. Mange barn i Sa’ada manglet allerede et utdanningstilbud før krigen. Utdanning skal være en del av alle nødhjelpsoperasjoner slik at barn får kunnskap om hvordan de skal klare seg i en humanitær katastrofe. Skole kan også gi barna beskyttelse, sier Petter Nuland.