Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Statssekretær Henriette Westhrin mener barnevernet må styrkes slik at flere barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Forum for barnekonvensjonen og Redd Barna er opptatt av situasjonen for barn som er utsatt for vold og overgrep i Norge. Derfor arrangerte forumet et seminar om vold og overgrep mot barn, hvor blant annet statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Henriette Westhrin, kom.

Barnevernet må styrkes

- Vold og overgrep mot barn er et tema som mange kvier seg for å ta inn over seg, sier Westhrin.

Westhrin mener at barnevernets rolle må styrkes slik at barn og unge får nødvendig hjelp og rett omsorg til rett tid. Alle former for vold mot barn er forbudt, og alle har ansvar for å melde fra. Spesielt er Westhrin opptatt av at folk som jobber med barn, må få mer kompetanse på vold og overgrep, så de lærer seg hva de skal se etter.

- Ansatte i offentlig sektor har plikt til å melde fra til barnevernet, men de har også rett til å få tilbakemelding fra barnevernet på hvordan det går med saken. Dette burde være en ekstra trygghet for å få flere til å melde fra, sier Westhrin.

Barn blir ikke hørt

Et av temaene på seminaret var barns rett til beskyttelse fra samvær med antatt overgriper. En av dem som snakket om dette, var en mor, som vil være anonym. Hun har en datter på åtte år. Moren sier at datteren har fortalt at hun har vært utsatt for overgrep fra faren sin i mange år. Etter første rettsrunde fikk datteren kontakt med støttesenter mot incest (SMI). Etter fjerde rettsrunde ble det bestemt at barnet skal flyttes til far, incestanklagene ble satt til side, mor ble beskyldt for å være overbekymret. Skolens bekymringsmelding ble forkastet, ekspertene ble overhørt.

- De siste to årene ble ikke datteren min hørt i rettsvesenet. Ingen ville snakke med barnet, sier moren. - Datteren min sier hun ikke vil leve lenger. Hun lever i en verden der hun ikke blir hørt eller trodd.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Inga Marte Thorkildsen sier barn må få bedre rettsbeskyttelse, og slippe samvær med antatt overgriper.

Må tro på barna

- Jeg følger opp mange saker som denne. Det gjør dypt inntrykk på meg, og det gjør vondt hver gang jeg hører om en slik sak, sier Inga Marte Thorkildsen, som også var tilstede på seminaret. Thorkildsen var med på å starte opp Stortingets barnerettsgruppe.

- Barn har rett til å bli hørt. I dag er ikke barnet hovedperson i sin egen sak, sier Thorkildsen.

I alle årene som Thorkildsen har vært engasjert i barns rettigheter, er hun mest stolt over å ha vært med på å få til opprettelsen av barnehusene.

- I barnehusene er det et tverrfaglig team som ivaretar barna, og som følger opp barna etterpå. Dette er utrolig viktig for å skape tillit hos barna, sier Thorkildsen.

Hun mener barnevernet må få kompetanse og myndighet til å stoppe klart skadelig samvær.

- Vi må snakke med barna, og tro på det de forteller. Barn skal ikke måtte ha samvær med en antatt overgriper, sier Thorkildsen.