Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Flere etiopiske foreldre står i fare for å bli sendt ut av Norge med tvang. Barn og ektefeller skal bli igjen i Norge. NOAS og Redd Barna slår alarm om denne splittelsen av familier.

Dette gjelder 46 barn, i alderen 0 - 11 år. Barna kan bli adskilt fra en av sine foreldre over lengre tid. I ytterste konsekvens vil atskillelsen bli varig.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Janne Raanes i Redd Barna mener regjerigen setter barns behov og rettigheter til side, når de sender foreldre ut av landet selv om barnet er norsk statsborger eller har oppholdstillatelse.

Barna lever i etablerte familieforhold med sterke bånd til sine foreldre. Barna skal vokse opp i Norge, men mor eller far er fra Etiopia uten lovlig opphold. Nå slår Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) alarm. Organisasjonene har sendt

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
til justisminister Grete Faremo, hvor de ber henne se på disse sakene på nytt.

Uhørt

I brevet pekes det blant annet på at Norge som stat på alle andre områder skal sikre at barn får omsorg fra begge foreldre. Men for disse familiene skjer det motsatte.

- Det at staten går inn og splitter familier på denne måten er helt uhørt. Dette er nok et eksempel på at regjeringen er villig til å sette barns rettigheter og behov til side, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

- Igjen ser vi at norsk asylpolitikk først og fremst rammer barna. Dette tar vekk barnas mulighet og rett til å ha begge foreldrene til stede, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOAS.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Helen Zewdu Ayele er en av mødrene som skal sendes ut av Norge, mens datteren Sonja og hennes norske far blir igjen. Ayele holder fortsatt fast på håpet om at hun får bli hos datteren og mannen sin.

Mange henvendelser

Etter at Norge i januar undertegnet en avtale om retur med Etiopia, satte regjeringen en frist til 15. mars for etiopiere med avslag på asylsøknaden til å returnere frivillig. Etter dette kan etiopiere uten oppholdstillatelse tvangsreturneres. Det gjelder hele familier, og nå også foreldre som har barn som er norske statsborgere. Norge er det eneste landet i Europa som har undertegnet en slik avtale med Etiopia.

- Denne returavtalen rammer barn på en sjokkerende måte. Vi er usikre på om justisdepartementet fullt ut forsto hva som kan komme til å skje, når de åpnet for tvangsretur til Etiopia, sier Raanes.

NOAS får mange henvendelser fra redde etiopiske foreldre. En av dem som nå risikerer å bli sendt ut med tvang mens datteren blir igjen hos faren, er Helen Zewdu Ayele.

- Jeg tør ikke gi opp håpet. Jeg kan ikke miste datteren og mannen min. Jeg klarer ikke leve uten barnet mitt, sier Ayele.

- Det haster med å finne politiske løsninger for å forhindre at barna nok en gang blir ofre for regjerningens behov for å vise at de er harde i klypa på asylfeltet, sier Martinsen.