Foto: Redd Barna/Nevruz Aksu
Barn kan få rett til å klage til FN når deres rettigheter brytes.

På fredag ba et samlet Storting regjeringen om å snarest legge fram en sak om norsk ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon som gir barn klagerett.
 
- Redd Barna feirer dette som en  viktig seier for barns rettigheter både i Norge og internasjonalt. Vi er mange som har ventet på og arbeidet for dette lenge, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.
 
I dag kan ikke barn klage til FN når en stat bryter deres rettigheter. Men FN vedtok i 2011 en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon som oppretter en slik klagemekanisme. Den vil tre i kraft når 10 stater har ratifisert tilleggsprotokollen. 6 stater har hittil ratifisert. Norge kan bli den sjuende. Dersom det nasjonale rettssystemet ikke beskytter barn godt nok, vil barn da kunne ta saken sin til FNs barnekomité. Dette kan for eksempel gjelde barns rett til tilstrekkelig mat og vann, skolegang, og beskyttelse mot vold og overgrep.
 
- Vi kan ikke forstå dette på en annen måte enn at Norge nå vil ratifisere. En god og grundig utredning er gjennomført og Stortinget har bedt om en sak. Det ville være oppsiktsvekkende om regjeringen nå legger fram en sak for Stortinget som ikke er positiv til å gi barn klagerett, sier Wang.
 
Mange partier har allerede offentlig gått inn for å gi barn klagerett. Regjeringen har foreløpig ikke selv flagget sitt standpunkt i saken. Spørsmålet om norsk ratifisering har blitt utredet og er nå på høring fram til midten av september. Saken vil derfor ikke bli lagt fram for Stortinget før etter valget.
 
- Redd Barna ber alle partier fortelle velgerne om de vil gi barn klagerett i god tid før valget, sier Wang