Foto: UNHCR/Alexis Duclos
Redd Barna er bekymret for barna i Libya som har vært vitne til dramatiske krigshandlinger. Disse barna er blant flyktningene som har krysset grensen til nabolandet Tunisia og nå bor i leire der.

Innbyggerne i Libyas hovedstad Tripoli har lidd under blokader og flyangrep i månedsvis. Barn har blitt drept og skadet. Og mange har blitt fanget i krigssonen, livredde og uten mulighet til å slippe unna volden og døden som omga dem.

– Barn som er fanget i konflikten i Libya er i stor fare, og vi er særlig bekymret for de som befinner seg i Tripoli. Da krisen begynte, satte Redd Barna raskt i gang en nødhjelpsoperasjon for å beskytte og hjelpe redde barn i nød. Nå er nødhjelpsekspertene våre klare til å reise inn i Tripoli hvert øyeblikk, sier Redd Barnas nødhjelpsekspert Søren Pedersen.

Fremdeles i fare

Selv om det nå er en sårbar fred i Tripoli, er barna fremdeles i fare. Byen er full av ueksploderte bomber. Og mange barn er alvorlig traumatisert av de siste månedenes dramatiske opplevelser.

Så fort våre nødhjelpseksperter får tilgang til hovedstaden vil de starte arbeidet med å sikre at barna får den nødvendige beskyttelsen og støtten de trenger for å bearbeide traumene.

Må få adgang til Tripoli

– Det er svært viktig at alle involverte parter sørger for at barna blir beskyttet i denne vanskelige perioden, og at humanitære organisasjoner får tilgang til Tripoli så snart som mulig, sier Søren Pedersen.

I mellomtiden er vi godt i gang med å hjelpe barn som var fanget i skuddlinjen i opprørernes hovedstad Benghazi øst i Libya. Der gir vi barna psykososial og følelsesmessig støtte. Vi trener også frivillige så enda flere barn kan få hjelp, i tillegg til å gi barna har trygge lekeområder hvor de kan leke og være barn igjen.

Redd Barna er også den eneste humanitære organisasjonen som hjelper flyktningbarna som bor i leire ved den tunisiske grensen.