Foto: Redd Barna
Redd Barna lager trygge arenaer hvor barn kan leke og lære, og bearbeide traumer etter katastrofen.

- Undersøkelsen viser at barna fremdeles er vettskremte. Mange har mareritt og har ikke fått bearbeidet katastrofen. De mangler i tillegg skikkelige klær, de har mistet lekene sine og skolene deres har blitt stengt. Slike tap er rett og slett for mye å bære for et barn. Får de ikke god nok hjelp til å takle disse problemene kan det få følger for hvor trygge de vil føle seg senere i livet, sier landdirektør i Pakistan, David Wright.

Undersøkelsene ble gjennomført blant barn i alderen fem til femten år i tre av de hardest rammede distriktene. Den viste at hele 87 prosent av barna er anspente og aggressive, 75 prosent klarer ikke å uttrykke seg skikkelig og 70 prosent er redde for mennesker, vann, åpne plasser og mørke.

Gir barna trygghet og psykisk støtte

Foto: Redd Barna/Khurram Masood
Det vil ta mye lenger tid for Pakistans flomofre å komme seg på fote igjen enn Redd Barna trodde til å begynne med.

Flommen som i løpet juli og august i fjor satte en femtedel av Pakistans land under vann rammet hele 21 millioner mennesker. Mer enn 2,2 millioner hektar med dyrket mark ble ødelagt, noe som har ført til stor mangel på livsviktige matvarer. Matmangel og arbeidsledighet har tvunget flere enn 6000 barn til å jobbe for å hjelpe familiene sine, og det er også registrert at flere enn 300 mindreårige jenter har blitt giftet bort i flomrammede områder.

- For å møte barnas behov gir Redd Barna dem psykisk støtte gjennom å skape trygge leke- og læreområder. Vi bidrar også med midlertidige skoler og psykososial oppfølging av barna, forklarer David Wright.

Til nå har flere enn 130 000 barn nytt godt av gruppesamtaler og lek i trygge omgivelser. Barna lærer også hvordan de skal klare seg fra dag til dag i leirene.

Fortsatt stort behov for hjelp

Sju millioner mennesker bor fortsatt i teltleire etter flommen. David Wright i Redd Barna i Pakistan sier det haster med å få familiene tilbake i skikkelige boliger, og barna tilbake i skolene.

- De må få komme tilbake til et normalt liv. Dette er imidlertid vanskelig fordi flomvannet mange steder ikke har trukket seg tilbake, og folk kan ikke dra tilbake til hjemmene sin. Det vil ta mye lenger tid for Pakistans flomofre å komme seg på fote igjen enn vi trodde til å begynne med. For å kunne møte de enorme behovene i tiden som kommer er vi avhengige av fortsatt støtte fra internasjonale donorer, sier Wright.

Redd Barna har nådd fram med hjelp til flere enn 2,6 millioner mennesker. De har fått akutt medisinsk behandling, mat, telt, kokeredskaper, vannrensemiddel, psykisk støtte og skoletilbud for barna.

Foto: Redd Barna/Khurram Masood
Barn spiller spill i en av Redd Barnas barnevennlige områder i Pakistan. Gjennom lek og læring med jevnaldrende kan barn bearbeide traumene fra naturkatastrofen.