Foto: Bijay Gajmer
Sumitra (22) var ute på jordene da jordskjelvet kom 25.april. Innen hun rakk å komme seg tilbake, så hadde hjemmet hennes rast sammen, og datteren Sushila var begravd i ruinene. Datteren ble reddet ut av ruinhaugen av en onkel og naboer. Sumitra og datteren ble bragt til Redd Barnas klinikk for mødre og barn. Her fant de ut at Sushila i tillegg var underernært.

Dette er en av de største utspørringene av barn etter en katastrofe som noen gang har blitt gjort. Barna sier de blir redde og usikre av å bo i telt og overfylte tilfluktsrom, de frykter at uhygieniske forhold skal gjøre dem syke og de bekymrer seg for fremtiden hvis de ikke får fortsette på skolen.

Plan, UNICEF, World Vision og Redd Barna har snakket med barna for å få frem hvor viktig det er å jobbe med katastrofeforebygging. I rapporten som legges frem i dag sier barna at det de trenger mest er beskyttelse, husly, å få begynne på skolen igjen og tilgang til rent vann, gode sanitære forhold og helsehjelp.

Kappløp med tiden

Jenter og gutter forteller hvor vanskelige det er å bo i midlertidige telt, hvor de verken har vann eller beskyttelse mot vind i tiden etter de ødeleggende jordskjelvene.

- Slik vi bor nå, er vi i fare ved sterk vind og storm. Vi må være våkne mange netter for å holde på presenningene slik at de ikke blåser bort, sier en ung gutt i Nuwakot, et av de 14 hardest rammede områdene hvor barn ble intervjuet.

Foto: Redd Barna
Barn fra områdene som ble rammet av jordskjelvene, er redde for at de ikke får kommet tilbake på skolen. Redd Barna har satt opp midlertidige læresentre, så barna kan få undervisning til skolene blir bygget opp igjen.

Lucia Withers, Redd Barnas humanitære rådgiver, har skrevet rapporten. Hun forteller at titusenvis av barn lever under svært dårlige forhold.

- Til tross for alle forsøk på å hjelpe lokalsamfunnene som ble rammet av jordskjelvene, så er det fortsatt et kappløp med tiden for å gi de utsatte husly, gode hygieniske forhold, helsehjelp og beskyttelse, sier Withers.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Vil ha skole

Barna sier de savner både privatliv og plass, og noen av de yngste barna er redde for angrep fra ville dyr. Jenter kjenner seg spesielt utsatt ved å bo sammen med mange slektninger og naboer, noen har opplevd å bli trakassert seksuelt. Barn frykter også at de kan bli bortført.

- Å leve under åpen himmel gjør oss utsatte for overgrep, sier en tenåringsjente fra Sindhupalchowk, et område som ble rammet av jordskjelvene.

Barna som ble intervjuet, kom med både detaljerte og praktiske råd for hvordan de kunne få samfunnene og livene sine tilbake. De ønsker seg hjem, skoler og andre bygg som vil tåle et jordskjelv. De ønsker å bli bedre forberedt på fremtidige skjelv. Barna forslår at skoler og undervisning blir holdt i telt og andre midlertidige lokaler til det har blitt bygget nye skoler. De ber myndighetene erstatte lærebøker, skrivesaker og annet skolemateriell som nå ligger begravet i ruinene av hjemmene deres. Barna ønsker seg også mer beskyttelse.