Foto: REUTERS/Yannis Behrakis fra AlertNet
Familier som har flyktet fra krigsområdene i Libya forteller at det har blitt begått overgrep mot barn. Barn har også vært vitner til at foreldrene har blitt drept og voldtatt. Her bærer en far sitt barn over grensa til Tunisia.

Familiene har flyktet fra Misrata, Ajdabia og Ras-Lanuf, som er de områdene hvor den hardeste krigføringen foregår. Nå bor de i midlertidige leire i Benghazi. Familiene rapporterer om at barn ned i åtteårsalderen har blitt utsatt for seksuelle overgrep – noen ganger rett foran øynene på familien.

Redd Barna jobber sammen med andre organisasjoner om å samle inn vitnesbyrd fra familier i Benghazi-området. Mandag denne uken hadde 200 barn og 40 voksne fortalt sine historier til Redd Barna.

Barn vitne til vold og overgrep

Foto: REUTERS/Asmaa Waguih fra AlertNet
Konflikten i Libya setter barn i stor fare. I krigssonen meldes det om overgrep mot sivilbefolkningen. Redd Barna ber partene om å respektere barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.

En gruppe mødre fortalte om en gruppe jenter ble bortført, holdt fanget i fire dager og voldtatt. Da de ble sluppet fri var de ikke i stand til å snakke. Flere barn fortalte at de hadde vært vitne til at far hadde blitt drept og mor hadde blitt voldtatt, før de selv ble banket kraftig opp.

– Rapportene om seksuelle overgrep mot barn er ubekreftede, men de gikk igjen i alle de fire leirene vi besøkte, sier Michael Mahrt som er Redd Barnas ekspert på beskyttelse av barn, og i ferd med å gjennomføre undersøkelser blant familiene som har flyktet fra krigføringen.

– Barn har fortalt oss at de har sett de mest forferdelige ting skje foran øynene på dem. Noen har beskrevet hva andre barn skal ha blitt utsatt for, men det kan hende at det egentlig har skjedd med dem selv, og at de er for traumatisert til å klare å snakke om det. Det er vanlig at barn bruker slike mekanismer etter å ha blitt ofre for slike overgrep, forklarer Mahrt.

Når ikke barna i krigssonen

– Det vi er mest bekymret over er at vi bare har hatt mulighet til å snakke med et begrenset antall barn. Hvem vet hva annet som skjer med de barna som står fast i Misrata og andre deler av landet, og som ikke får sjansen til å fortelle om det?

Michael Mahrt forteller at noen av barna de har møtt viser tegn til psykisk og emosjonelt stress. De trekker seg tilbake, nekter å leke og våkner gråtende om natten.

– Hver gang barna hører et skudd, så gjenopplever de alt det forferdelige de har gått gjennom. Det er klart at for mange av dem er lidelsene langt fra overstått.

Redd Barna ber det internasjonale samfunnet om å sikre at alle parter i konflikten i Libya respekterer barns rett til å bli beskyttet fra vold og overgrep. Vi trapper nå opp innsatsen for barns beskyttelse i Benghazi, blant annet ved å kurse sosialarbeidere i hvordan de kan gi psykososial støtte til barn. Volden og overgrepene barna har opplevd vil det ta lang tid å bearbeide.