Barn på Gazastripen blir jevnlig beskutt av israelske soldater når de samler byggematerialer i ruinene etter Israels militæroffensiv for to år siden. I fjor ble 26 barn skutt på av israelske soldater. Av disse befant 16 barn seg utenfor en buffersone som etter israelske krav strekker seg 300 meter inn i Gaza. Det slås fast av Redd Barna, UNICEF og flere andre organisasjoner som siden 2007 har fulgt med på og rapportert om hvordan barn rammes av den væpnede konflikten.

Blokaden av Gaza forhindrer import av byggematerialer, og tusenvis av ødelagte hjem har ennå ikke blitt gjenoppbygd. Etterspørselen etter slike materialer er derfor stor, og både barn og voksne risikerer å bli drept eller alvorlig skadet når de prøver å fjerne materialer eller dyrke jord i nærheten av grensen.

Krever heving av blokaden

– Det må bli en umiddelbar slutt på blokaden, og forholdene i grenseområdene må undersøkes. Gazablokaden setter barns liv i fare, sier Salam Kanaan, som er landdirektør for Redd Barna i de okkuperte palestinske områdene.

I september i fjor ble to gutter på 16 år og deres 91 år gamle bestefar skutt og drept av en israelsk stridsvogn 700 meter fra grensen. Hendelsen er et eksempel på de brutale midlene som brukes mot barn som jobber utenfor den såkalte buffersonen.

Den pågående blokaden har ødelagt økonomien i Gaza, og mange familier strever med å skaffe et levebrød. Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner får rapporter om at barn slutter på skolen for å jobbe i stedet.

I de okkuperte palestinske områdene jobber Redd Barna for å beskytte barn mot vold og overgrep, fremme barns rettigheter, gi dem tilgang til utdanning og helsetjenester og dekke akutte behov.