Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Janne Raanes og Redd Barna er opptatt av at barn skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Redd Barna foreslår ulike politiske tiltak som skal bedre situasjonen for barn som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Disse ukene har Redd Barna et sterkt fokus på barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt, vold og overgrep. I Oslo var det i dag en barnerettighetsfrokost hvor temaet var hva som skal til for at barnevernet kan gi alle barn som trenger det nødvendig og riktig hjelp. Som en del av det spurte Redd Barna om regjeringens kommende kommunereform vil bidra til bedre beskyttelse av voldsutsatte barn og unge.

- Redd Barna er opptatt av hvordan barnevernet skal hjelpe barn som trenger det. Vi påpeker hva vi synes at politikerne skal gjøre. Vi mener at helsestasjonene må få en ny og tydeligere rolle, og vi ønsker at det skal øremerkes midler til barn utsatt for vold og overgrep, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.
Redd Barna oppfordrer alle voksne til å melde fra om barn de er bekymret for.
- Hvis flere melder fra, så blir det et økt trykk på barnevernet. Det kan være med å presse frem en kapasitets- og systemendring i barnevernet, sier Raanes.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Kristin Holm Jenssen mener regjeringens forslag til kommunesammenslåinger vil føre til mer robuste kommuner som kan ta større ansvar.

Større kommuner

Kristin Holm Jenssen er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen jobber nå med en kommunereform, som vil føre til færre og større kommuner. Holm Jenssen mener dette er et viktig tiltak for å få på plass bedre systemer.
- Med kommunereformen vil vi tette hull i det sosiale sikkerhetssystemet. Systemet er ikke godt nok for å fange opp de som trenger det mest. Vi trenger større og mer robuste kommuner, sier Holm Jenssen.
Over halvparten av kommunene i Norge har i dag under 5000 innbyggere. Regjeringen mener at i lys av alle de nye oppgavene som kommunene har fått, så har de små kommunene verken kompetanse eller ressurser til å utføre alle tjenestene.
- Det blir ikke et likeverdig tilbud. Større kommuner blir mer robuste og kan ta større ansvar. De vil kunne overta flere av de statlige barnevernstjenestene. Vi tror de større kommunene har bedre forutsetninger for å løse problemer, sier Holm Jenssen.

Foto: Lisbeth Michelsen
Helsestasjoner, barnehager og skoler har plikt til å melde fra til barnevernet. Forskere mener et godt samarbeid er avgjørende, og at det viktigste er å se barna der de er.

Se barna

Forsker Åse Bratterud har jobbet mye med hvordan man kan styrke samarbeidet mellom instanser som jobber med barn og barnevernet.
- Barn i Norge utsettes for alle typer forsømmelser. Barn har rett på beskyttelse. Vi skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast, sier Bratterud.
Både helsestasjoner, barnehager og skoler skal melde bekymringer til barneverntjenesten.
- De som ser barna hver dag betyr mye for vern av barn. Samarbeid er avgjørende. Tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å få til en bedre livssituasjon for barn, sier Bratterud.
Hun mener både kommunene og fylkesmennene må legge til rette for et godt samarbeid.
- Men større kommuner kan ikke klare å ha den fulle oversikten. Små kommuner kan få til endringer raskt. En stor kommune må eventuelt deles opp, sier Bratterud.
Elisabeth Backe-Hansen er psykolog og forsker i seksjon for barnevernsforskning ved NOVA. Hun ser at det har vært en veldig ekspandering i barnevernet de ti siste årene, og mener det er grunn til å tenke gjennom hva slags barnevern vi vil ha.
- Vi må se barna der de er. Store kommuner vil ikke nødvendigvis føre til et bedre barnevern, sier Backe-Hansen.