I kveld kl. 22 norsk tid ratifiserer Costa Rica FNs klagemekanisme til FNs barnekonvensjon som det tiende landet. Ti land er det som kreves for at klagemekanismen kan tas i bruk.
 
Norge er fremdeles ikke med til tross for at flertallet på Stortinget er for. Regjeringspartiene uttrykte dessuten tydelig tilslutning da de var i opposisjon. Før sommeren ba Stortinget regjeringen om raskt å legge fram sak om norsk ratifikasjon av klagemekanismen. Men vedtaket har latt vente på seg.
 
Barnerettighetsorganisasjonene Redd Barna, UNICEF Norge og Plan Norge etterlyser nå et tydelig signal fra Regjeringen om at de skal slutte seg til klagemekanismen så raskt som mulig og at dette vedtas i Stortinget snarest.
 
- Vi forventer at Regjeringen raskt ber Stortinget ratifisere klagemekanismen, slik at barn i Norge også kan få klagerett. Klageretten er et viktig gjennombrudd for arbeidet med å styrke barns rettigheter, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.
 
Organisasjonene mener en klageordning vil øke respekten for barns rettigheter og være med å sikre barns grunnleggende rettigheter, ikke minst i land der barn har det vanskeligst.
 
- I Norge bør alt ligge til rette for en rask signering og ratifisering av denne protokollen.  Med regjeringsposisjon og flertall på Stortinget må de vise at de fortsatt støtter barns klagerett, sier kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i UNICEF Norge.
 
Å ratifisere klagemekanismen vil også sende et viktig internasjonalt signal.
 
- Millioner av barn verden over opplever brudd på deres rett til utdanning, helsetjenester og beskyttelse mot vold. Om ikke Norge går foran som et godt eksempel og innfører klageretten, blir dette arbeidet svært vanskelig, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.