Foto: Redd Barna / Mats Lignell
Bsher (3) år har blitt paralysert i begge bena og den ene armen etter at han ble smittet av hjernehinnebetennelse - en sykdom han tidligere ville fått vaksine mot.

Rapporten «A devastating toll», viser hvordan barn i Syria rammes av at helsevesenet i landet har kollapset.

Rapporten publiseres av Redd Barna samme uke som krigen i landet har vart i tre år. Den viser hvordan barn med kroniske sykdommer som kreft, diabetes, epilepsi, leversvikt og liknende har fått varige skader av mangelen på leger, medisiner og medisinsk utstyr.

4400 barn har dødd i påvente av behandling for kroniske sykdommer. Andre har opplevd å bli varig skadd av sykdommer som man fikk vaksine for tidligere.

– Vi vet at mange barn har blitt drept som følge av krigshandlinger. Denne rapporten viser hvordan barn også rammes indirekte av mangel på medisiner og medisinsk utstyr, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Må amputere

Før krigen i Syria brøt ut for tre år siden, var landet velfungerende med tanke på helsetjenester. Rundt 90 % av de medisinene befolkningen behøvde ble produsert i Syria, og gjennomsnittlig levealder i landet var 76 år.

Situasjonen er nå snudd opp ned, ifølge rapporten. Medisinproduksjonen har falt med 70 %. I en by som Aleppo, en by som egentlig trenger rundt 2500 leger, er det kun 36 som ikke har flyktet.

Konsekvensene er dramatiske for de med behov for akutt legehjelp. En lege forteller i rapporten at:

«Hver dag kommer barn som er skadd og som lider av alvorlig forbrenning eller brudd. De trenger å få gjennomført kompliserte operasjoner, men vi har ikke kapasitet. I noen tilfeller har vi måttet amputere for å forsøke å redde livene deres.»

Rapporten forteller også barn som dør av kreft fordi de ikke får nødvendig medisinsk hjelp, og om spedbarn i kuvøse som dør fordi strømmen på sykehusene blir borte.

Langsiktige virkninger

En annen alvorlig utvikling, som vil kunne få alvorlige konsekvenser på sikt er at vaksineringen av barn har stoppet opp mange steder. Potensielt dødelige sykdommer som meslinger og hjernehinnebetennelse, som tidligere var så godt som ikke-eksisterende er nå på frammarsj.

En sykdom som polio, som i 1995 var utryddet i Syria, er nå en reell trussel. Man frykter at opp til 80 000 barn kommer til å bli smittet av polio i Syria.

En sårt trengt resolusjon

For et par uker siden vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som ga alle barn og voksne i Syria rett til nødhjelp når de trenger det.

Denne rapporten viser nå behovet for at denne resolusjonen blir fulgt opp og hvor desperat situasjonen er for nødvendig helsehjelp.

Rapporten anbefaler at alle parter bidrar til at hjelpen kommer fram til alle barn og voksne som trenger det – slik resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd krever.