Foto: Redd Barna
Disse jentene i Sudan er to av totalt 1,4 millioner barn som har begynt på skolen for første gang takket være Redd Barnas utdanningskampanje "ABC redder barna".

Vold mot skolebarn i konfliktrammede områder øker. Skoler blir i større grad brukt som symbolske mål av militære grupper. Risikoen barn utsettes for vil fortsette å øke hvis ikke det internasjonale samfunnet straks tar nødvendige grep. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

avslører at sivile utsettes for mer enn 90 prosent av skadene i pågående konflikter verden over. Halvparten av ofrene er barn. Utdanningsinstitusjoner er blitt mål for militsgrupper, kriminelle grupper og til og med myndighetene i form av bombing av skoler. Humanitært arbeid er også truet av militær innblanding. Alt dette setter barns liv i fare.

Flere kriger

Antall væpnede konflikter i verden er økende, fra 32 i 2006 til 39 i 2008. Ett av tre barn i konfliktområder går ikke på skolen, ifølge rapporten:

  • I ett av verdens farligste land, Afghanistan, ble det mellom 2006 og 2009 utført 2450 angrep mot skoler. Bare i løpet av de siste ukene har 50 skolejenter i Nord-Afghanistan blitt funnet syke og bevisstløse etter angrep fra Taliban. I de krigsrammede provinsene Helmand og Badghis er 80 prosent av barna uten skolegang.
  • I Bunia, øst i Kongo, kidnappet Herrens motstandshær (LRA) 50 barn fra barneskolen og 40 ungdommer fra ungdomsskolen i september 2008.
  • I Liberia og Somalia står henholdsvis 73 og 81 prosent av barna uten skolegang.
Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
De tre siste årene ble afghanske skoler utsatt for 2450 angrep. Det er derfor langt fra en selvfølge for afghanske jenter som disse å få en utdanning.

– Barn i konfliktrammede områder burde ikke gå glipp av utdanning. 
Skolegangen er ikke bare avgjørende for deres personlige helse og utvikling, men også for mulighetene for fred i områdene de bor i. Hvert år med skolegang reduserer sannsynligheten for at en gutt blir involvert i en væpnet konflikt med 20 prosent, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Kvalitetsutdanning i konfliktområder

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
I krigsrammede Helmand og Badghis-provinsene i Afghanistan er 80 prosent av barna uten skolegang.

Wang mener at det er totalt uakseptabelt at barn og lærere i økende grad blir utsatt for manipulering og angrep.
 
– De kan og må bli beskyttet. I Nepal, hvor skoler ble angrepet av væpnede grupper, har Redd Barnas innføring av skoler som "Fredssoner" direkte ført til økt deltakelse i skolene. Redd Barnas erfaringer viser at man ved innovativ tenkning, riktig ressursbruk og politisk vilje, kan gi barn i konfliktområder kvalitetsundervisning, sier Wang.
 
Redd Barnas nye rapport som lanseres tirsdag 1. juni viser at land med konflikter har behov for 60 prosent av de finansielle midlene til utdanning, likevel er mindre enn en tiendedel tildelt disse landene, og enda mindre faktisk blitt brukt.

Skoleangrep må etterforskes

Foto: Redd Barna
– Barn i konfliktrammede områder burde ikke gå glipp av utdanning. – Skolegangen er ikke bare avgjørende for deres personlige helse og utvikling, men også for mulighetene for fred i områdene de bor i, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Hun påpeker at det trengs rapporteringsmekanismer for angrep mot skoler slik at hendelsene kan granskes og straffetiltak iverksettes. Dette mangler mange steder i dag, og det er derfor tilfeldig hva som skjer i etterkant av et angrep.

– I tillegg kan det hjelpe å få på plass lokale avtaler om at skolene er fredet. Mange har respekt for sykehus selv i krig og konflikt, vi ønsker den samme holdningen til skoler. Flere steder er det et problem at væpnede grupper flytter inn i skoler og okkuperer området, sier Wang.
 
Hun understreker at det er mulig å gi alle barn en utdanning, selv i de farligste områdene.

– Siden vi lanserte "ABC redder barna"-kampanjen i 2006 for å få barn i konfliktområder inn i skolen, har 1,4 millioner flere barn fått skolegang i disse områdene, inkludert land som Afghanistan, Sierra Leone og Sri Lanka, sier generalsektretær i Redd Barna, Tove R. Wang.
 
Totalt har antallet barn i grunnskolealder i verden som ikke får skolegang falt fra 115 millioner til 72 millioner siden kampanjen ble lansert.