barn på workshop i Guatemala i forbindelse med Redd Barnas fredsskapende arbeid i landet.

Guatemala var ett av de første landene der Redd Barna startet arbeidet med å inkludere barn og unge i arbeidet for fred.

Dette er at av landene i Mellom-Amerika der hverdagen til barn og unge er særlig preget av vold. Fysisk avstraffelse har vært en vanlig del av barneoppdragelsen, og alkohol- og narkotikamisbruk har preget oppveksten til mange av dem. Gjengrelatert vold har gjort at mange barn frykter overfall og kidnappinger på skolen eller på skoleveien.

Gjennom Redd Barna har barn i Guatemala, Honduras, Peru, Nicaragua og Colombia nå selv fortalt hva de mener er deres erfaringer og deres største bekymringer.

Barn og unge har også kommet med forslag til hvordan problemene bør løses. Gjennom arbeid i grupper, på skolen og i nærmiljøet har de satt i gang arbeidet med å forebygge konflikter, bedre forholden mellom elever og lærere, og til å øke forståelsen mellom mennesker med ulike synspunkter.

Med eget TV-program

Flere steder, blant annet i Honduras og Guatemala, har barn og unge også tatt i bruk massemedia i fredsskapende arbeid. I Honduras har det blitt opprettet et eget «Barns kommunikasjonsnettverk» som har produsert to TV-programmer, som skal gi barn en stemme og øke kunnskapen blant barn og unge om deres egne rettigheter.

Det har gitt resultater. Sammen med andre organisasjoner gikk 2000 mennesker ut i gatene i Honduras i demonstrasjon mot vold og for en fredelig utvikling.

Jobber for FN-resolusjon

I september i 2012 deltok syv ungdommer fra Guatemala, Nepal, Uganda og Albania til New York for å legge fram et forslag til en FN-resolusjon om barn- og unges rolle i fredsbyggende arbeid.

– Vi kjenner til forholdene, og vi vet også hva vi kan gjøre for å løse problemene. Derfor trenger vi en resolusjon som blant annet gir barn og unge en mulighet til å delta i fredsskapende arbeid. I tillegg må skoler defineres som konfliktfrie områder, uttalte paneldeltaker Kevin fra Guatemala på sidearrangement i New York.

I september i år fikk Redd Barna i Guatemala også prisen «Change of the Rose of Peace», for sitt fredsskapende arbeid. Prisen ble utdelt 30 år etter at organisasjonen etablerte seg i landet, på samme sted der fredsavtalen ble signert i 1976.