Foto: Redd Barna/Guro Sørnes Kjerschow
På skoleveien til Tsolingkhar Community Primary School i Tsirang, Bhutan.

Bhutan ligger i Himalaya, et av verdens mest seismisk aktive områder. I tillegg til jordskjelvfaren, er regionen ekstra utsatt for naturhendelser som flom, jordras og skogbrann. Det er dermed et høyaktuelt land for katastrofeforebyggende arbeid.

- Vi har nå gjennomført vårt første prosjekt i Bhutan med fokus på katastrofeberedskap i utdanningssektoren, sier Guro Sørnes Kjerschow, Redd Barnas temarådgiver på katastrofeforebyggende arbeid.  - Redd Barna samarbeider med 128 skoler som i startfasen har opprettet beredskapskomiteer, utarbeidet beredskapsplaner og gjennomført jordskjelvøvelser. Med nye midler kan vi videreføre, finjustere og utvikle prosjektet videre, sier hun.

På lag med myndighetene

Videreføringen settes i gang i april 2013, etter at EU nå har tildelt 400 000 Euro til 18 nye måneder i Bhutan. Dette inspirerer Kjerschows team mot nye mål.
- Prosjektet fra 2011 er Redd Barnas første på katastrofeforebygging i Bhutan, og vi er den eneste organisasjonen til stede på dette feltet. På 18 måneder har vi opparbeidet et godt samarbeid med myndigheter og skoler med mål om å øke kunnskapen om naturkatastrofer. Redd Barna i Bhutan samarbeider tett med regjeringen, og har som mål at katastrofeberedskapen og øvelsene etter hvert vil bli institusjonalisert.

Elevenes deltakelse

Foto: Redd Barna/Guro Sørnes Kjerschow
Lek i skolegården, Tsolingkhar Community Primary School.

Prosjektet fokuserer også på barns medvirkning. Blant annet er skoleelever tildelt roller i forskjellige grupper med fokus på evakuering, søk og redningsarbeid, førstehjelp, og brannsikkerhet. – Vi snakket med flere av dem da vi besøkte Bhutan i oktober 2012, sier Kjerschow. – De satte stor pris på det de hadde lært om jordskjelv. De håpet også at øvelsene ble gjentatt årlig, for å holde kunnskapen og praksisen ved like. Videre kunne de tenke seg å lære mer om andre naturkatastrofer og hvordan man forholder seg til dem. Det får vi mulighet til å gjøre noe med nå.

Prosjektet utvides

For mens prosjektet fra 2011 og 2012 først og fremst fokuserte på jordskjelvsforebygging, vil det i tiden framover utvides til et multi hazard-prosjekt. – Med dette menes alle mulige naturhendelser, kan Kjerschow fortelle. – Vi er selvfølgelig kjempeglade for tildelingen, fordi det gir mulighet til utvidelse, men også fordi det er et tegn på EUs tillit til arbeidet vi gjør. Dette kommer ikke av seg selv, vi må stadig bevise at vi er en seriøs aktør. Den utfordringen tar vi, dette er bare begynnelsen på Redd Barnas katastrofeforebyggende arbeid i Bhutan!

Foto: Redd Barna
Redd Barnas temarådgiver på katastrofeforebyggende arbeid Guro Sørnes Kjerschow sammen med Redd Barna-kollegaer og teamet i Bhutan. Guro står i midten bak.

EU-kommisjonens avdeling for humanitær bistand (ECHO) er en av verdens største donorer for humanitære nødhjelpsoperasjoner. Mandatet omfatter ikke bare finansiering av katastrofehjelp, men også katastrofeberedskap, spesielt på lokalt nivå. Programmet for katastrofeberedskap (DIPECHO) gir assistanse til sårbare mennesker som bor i de mest katastrofeutsatte regionene i verden i å redusere virkningen av naturkatastrofer på deres liv og levekår.