Sigrid W. Slørstad, Head of Sustainable Investments i Nordea Liv.

 

Nordea ble oppmerksomme på denne saken gjennom Redd Barnas kampanje som omhandler «Melkepulvercowbyene». Store selskaper markedsfører morsmelkerstatning aggressivt overfor mødre som ikke har tilgang på rent vann. 

Om pulveret blandes ut i skittent vann kan spedbarn bli syke og i verste fall dø. 

– Jeg ble overrasket over at aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning fortsatt forekom. Noen av disse selskapene har vi investert en god del penger i, sier Sigrid W. Slørstad, som er Head of Sustainable Investments i Nordea Liv. 

Redd Barna avdekket brudd 

I rapporten «Don’t push it» avdekker Redd Barna direkte brudd på retningslinjene fra WHO hos store selskaper som produserer og selger morsmelkerstatning. Gratisprøver, smøring av helsepersonell, kampanjer og salgstriks er noen av metodene som benyttes. 

Se hele Redd Barna-rapporten «Don’t push it» (PDF)

Tidligere har KLP, DNB og Storebrand startet dialog med selskapene de investerer i som produserer og selger morsmelkerstatning. Dette engasjementet blir nå Nordea også en del av.

– Vi har et møte med Nestlé nå i høst der denne saken er på agendaen. Vi kommer til å be om møter med alle selskapene vi er investert i, og stille krav til implementering av retningslinjene til WHO, sier Slørstad. 

 Se video om Redd Barnas arbeid mot «melkepulvercowbyer»:

Oljefondet gikk foran 

Redd Barna har jobbet med denne saken i seks år. Det store gjennombruddet kom da Oljefondet i fjor offentliggjorde at de hadde startet eierskapsdialog med ti selskaper som produserer morsmelkerstatning. 

– Mangel på håndheving av lover og regler gjør mange land attraktive for disse selskapenes cowboyvirksomhet, sier Kjersti Koffeld i Redd Barna. 

Redd Barna oppfordret da flere banker og pensjonsleverandører til å følge etter. 

– Vi håper enda flere vil bli med i denne gruppa av pensjonsleverandører som tar ansvar. Vi ber ikke om at de trekker sine investeringer, men at de går i dialog med selskapene og ber dem forplikte seg til å følge WHOs regler for markedsføring av morsmelkerstatning, sier Koffeld videre.  

– Disse bankene forvalter våre spare- og pensjonspenger. Vi kan kreve at de forvalter pengene våre på en måte som ikke er til skade for barn, sier Koffeld.  

Verdifullt samarbeid 

Sigrid W. Slørstad i Nordea Liv er takknemlig for Redd Barnas arbeid med å belyse problematikken. 

– Redd Barnas arbeid med tematikken var årsaken til at vi ble oppmerksomme på dette. I tillegg har vi fått møte to av forfatterne bak rapporten, der vi fikk detaljert informasjon om saken og hva som er viktig å legge vekt på i dialogen med selskapene, sier hun.  

Redd Barna vil fortsette å være en viktig ressurs og sparringspartner når de jobber med dette fremover, ifølge Slørstad. 

– Gjennom Redd Barna kom vi i dialog med kapitalforvaltere som har arbeidet med dette en stund: KLP, DNB og Storebrand, som har delt av sine erfaringer. Det er svært verdifullt, sier hun.  

Hva kan du gjøre? 

Redd Barna krever at flere norske investorer i løpet av 2020 forplikter seg til å gå i dialog med selskapene som produserer morsmelkerstatning og ber dem følge Verdens Helseorganisasjons retningslinjer for markedsføring. 

Bli med og stå bak kravet!

 

Skriv under oppropet her!