Foto: Redd Barna/Rebecca Janes
Barn i det ”trygge lekeområdet” i leiren St. Therese, Haiti. Dette er et av de mange tiltakene Redd Barna sørger for å igangsette når naturkatastrofer inntreffer, og familier bor i midlertidige leire. Nå gjelder det å sørge for at disse barna også i fremtiden kan leke i et trygt og ansvarlig miljø.

Barn må stå i sentrum for all planlegging og utvikling av Haiti i tiden fremover.

- Når regntiden nå står for døren, haster det å få på plass en bindende forpliktelse som sikrer barnas rettigheter og behov nå – og i framtiden. Vi ser igjen og igjen at barns interesser ikke blir ivaretatt; hva Norge og statssekretær Ingrid Fiskaa gjør på giverlandskonferansen er derfor avgjørende, sier Gunnar Andersen, utenlandssjef i Redd Barna.

Langsiktige tiltak

Redd Barna oppfordrer verdenssamfunnet til å støtte Haiti. Selv om de kortsiktige tiltakene sakte fases ut, er det fremdeles umiddelbare behov. Samtidig er det viktig å fokusere på de langvarige utviklingstiltakene regjeringen, organisasjonene og sivilsamfunnet sammen foretar for å gjenoppbygge Haiti.

Barn er de mest sårbare når naturkatastrofer skjer, naturkatastrofer som igjen ofte er drevet fram av klimaendringer. Gjenoppbyggingen som vil ta årtier, må investere i katastrofeforebygging og i barn og unge. Givere må ta inn over seg at barn selv før jordskjelvet var i en svært vanskelig situasjon med dyp fattigdom, høy feilernæring og med dertil høye dødsrater, lav deltakelse i skolen, dårlig kvalitet på utdanningen og utstrakt bruk av barnearbeid. Det må fokuseres på barnas interesser og behov i gjenoppbygging og utvikling av landet. Det internasjonale samfunnet må sikre nok og forutsigbar finansiering for Haiti og en prosess som setter barn i sentrum. De er fremtidens ressurser, og helt nødvendige for utviklingen av Haiti.

Foto: Redd Barna/Rebecca Janes
Barn ved Cejecodema School in Martissant, Port-au-Prince, Haiti. Redd Barna har sørget for at denne skolen har utstyr og telt, slik at 130 elever kan delta i undervisning. For mange av disse barna er dette første gangen de går på skole. Redd Barna har satt opp mange midlertidige klasserom i områdene som er hardest rammet. Det er viktig at alle barna på Haiti får et skikkelig utdanningstilbud i fremtiden.

Barn er nå i høyrisikogruppen

- Vi har selv sett hvordan de enorme skadene jordskjelvet har tatt liv, påført skader og gitt barn store traumer. Mange har mistet hjemmene sine, og en stabil tilværelse og trygge rutiner i hverdagen er umulig. På grunn av skjelvet har antallet barn som har mistet foreldrene, eller en av dem, økt dramatisk. Fram til de igjen er tilbake hos en av foreldrene, eller det er funnet alternative familiesettinger, er barna svært utsatte for vold, seksuell utnytting og overgrep, sier Andersen.

Andersen forteller at skolegangen, som er en menneskerettighet og en nøkkel for barns utvikling og muligheter i livet, har brått blitt avbrutt. Barn er nå i høyrisikogruppen fordi det mangler mat, rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold, helsetjenester og ly. Den kommende regntiden øker også risikoen for vannbårne sykdommer som diaré, kolera og malaria.

Foto: Redd Barna
- Vi har nå 800 ansatte i Redd Barna på Haiti og vi er forpliktet til å hjelpe den Haitiske regjeringen med å bygge en bedre hverdag for den kommende generasjonen, sier Andersen

Barna bør være topp prioritet

Redd Barna ber om at Norge bruker sin innflytelse på den internasjonale giverkonferansen for Haiti til å sikre at barns rettigheter og behov blir gitt høyeste prioritet og sikre et barneperspektiv i all støtte til ulike sektor. I tillegg skal på kort sikt sikre prioritering av barns beskyttelse, utdanning, helse og ernæring, og sikre investeringer for styrking av systemene på disse områdene på lang sikt.

- Med 800 ansatte i Redd Barna på Haiti, er vi forpliktet til å hjelpe den Haitiske regjeringen med å bygge en bedre hverdag for den kommende generasjonen, avslutter Andersen.